Ders Adı Kültürel Miras Yönetimi
Ders Kodu ARK-374
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dünya’da ve Türkiye’de Kültürel miras kavramının gelişim sürecini, 2. UNESCO Dünya Miras Listesinin ne olduğunu ve miras yönetimine etkisini, 3. UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş olan Türkiye’deki Arkeolojik alanların neler olduğu ve bunların korunmasına yönelik geliştirilen politikaları Türkiye’de kültürel mirasın korunması konusundaki sorunların neler olduğunu öğrenecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültürel miras kavramının gelişim süreci, kültürel mirasa atfedilen değerin nasıl genişledi ve Kültüre miras alanı kavramı hakkında Türkiye’de ve Dünya’da öne çıkan tartışmalar ele alınacaktır. Dünya’da ve Türkiye’de kültürel miras kavramının tarihsel gelişim süreci irdelenecek ve UNESCO Dünya Miras Listesinin ve Türkiye’den bu listede yer alan kültürel ve doğal varlıklarının kültürel miras yönetimine etkisi karşılaştırmalar yapmak suretiyle incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Miras Kavramının gelişim sürecini incelemek ve Arkeoloji alanında Kültürel Miras Yönetiminin sorunlarını ve gelişimini değerlendirmek.
Dersin Amacı Kültürel Miras Kavramını Tanımak ve Türkiye ile Dünyadaki Uygulamaları Karşılaştırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültürel Miras Kavramı ve Dünya’daki Örnekleri
2 Türkiye’de Kültürel Miras Kavramı
3 Türkiye’de Kültürel Miras Uygulamaları ve Yöntemleri
4 UNESCO Dünya Miras Listesi ve Kültürel Miras Kavramına Etkisi
5 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Halikarnassos Mausoleumu ve Efes Artemis Tapınağı
6 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Mezar Yapıları
7 Ara Sınav
8 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Çatalhöyük
9 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Pergamon Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
10 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Aphrodisias Antik Kenti
11 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Troia Antik Kenti
12 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Xanthos-Letoon
13 Dünya Kültürel Mirasında Türkiye: Hierapolis Antik Kenti
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 2
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 60
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Managing Natural World Heritage, UNESCO
Diğer Kaynaklar Managing Natural World Heritage, UNESCO
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)