Ders Adı Eski Hellence III
Ders Kodu ARK-375
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Eski Yunanca Dilbilgisi kurallarını öğrenme. 2)Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3)Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4)Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yunan Alfabesi ve temel kurallar Aksent Kuralları. Maskulimim isim çekimi Praesens zaman aktiv-indikativ çekim ve Medium passiv çekim. Akusativ cum infinitivo Dativ+??? kullanımı. Genetiv+??? kullanımı. DativCausae?? fiilin çekimi. Üç bitimli sıfatlar ??? bağlacı ile kurulan yan cümleler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Eski Yunanca dilbilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgiler öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamamlı olarak göstermek. 2)Antik Yunan kaynakalrının anlaşılmasını sağlamak. 3)Arazi çalışmları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere dil bilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgier öğretmek. Bu dilin lehçeleri İon, olan Dor ve Aiol lehçelerini arasındaki farkları göstermek. Antik Yunan Kaynakalrını ve arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Yunanca Yazıtları değerlendirebilme yeteneği kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel Tekrar
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
2 11. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
3 11. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
4 11. ünitenin cümle çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı
5 Kısa sınav. 11. ünitenin cümle çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
6 12. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
7 12. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
8 12. ünitenin cümle çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
9 12. ünitenin cümle çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
10 13. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.k
11 13. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
12 13. ünitenin cümle çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
13 13. ünitenin cümle çözümleme
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
14 14. ünitenin gramer konuları
  Ön Hazırlık: Propylaia, Greek Grammar Book.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 1
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı (N. Eda Akyürek Şahin)
Diğer Kaynaklar Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı (N. Eda Akyürek Şahin)
Materyal
Dökümanlar Propylaia, Yunanca Gramer Kitabı (N. Eda Akyürek Şahin)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)