Ders Adı Eski Hellence III
Ders Kodu ARK-375
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Eski Yunanca Dilbilgisi kurallarını öğrenme. 2)Antik kaynak çözümlemesi, antik kaynaklarda geçen tarihsel, kültürel verileri öğrenme ve günümüzle kıyaslama. 3)Kendi anadilini daha iyi kullanma. 4)Antik şehirlerde yüzeyde görülen Adak ve Mezar yazıtlarının çözümlenmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yunan Alfabesi ve temel kurallar Aksent Kuralları. Maskulimim isim çekimi Praesens zaman aktiv-indikativ çekim ve Medium passiv çekim. Akusativ cum infinitivo Dativ+??? kullanımı. Genetiv+??? kullanımı. DativCausae?? fiilin çekimi. Üç bitimli sıfatlar ??? bağlacı ile kurulan yan cümleler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Eski Yunanca dilbilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgiler öğretmek ve öğrencilere cümle analizlerini yöntemlerini uygulamamlı olarak göstermek. 2)Antik Yunan kaynakalrının anlaşılmasını sağlamak. 3)Arazi çalışmları sırasında alanda görülen yazıtların sınıflandırılmasını öğretmek ve öğrencilerin bu yazıtları anlamasını sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere dil bilgisi, kelime cümle yapısı hakkındaki bilgier öğretmek. Bu dilin lehçeleri İon, olan Dor ve Aiol lehçelerini arasındaki farkları göstermek. Antik Yunan Kaynakalrını ve arazi çalışmaları sırasında alanda görülen Yunanca Yazıtları değerlendirebilme yeteneği kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 7. ünitenin Gramer konuları İmperfectum zaman. Hece Augmenti. Exw fiili. Dativus Mensura Aorist ile ilgili ek bilgi.Düzensiz fiiller
2 Konsonantlı isim çekimi Nasal Gövdeler, çekimle ilgili genel özellikler.
3 Luqiada Gövdeler. Çekimle ilgili genel özellikler, üçüncü isim çekiminin genel özellikleri
4 Nasal gövdeli sıfatlar. Maskulinum Feminium ve neutrum sıfatlar.
5 Genetivius Temporis: Nomitativus cum infintuvo. Üçüncü isim çekiminde Aksent kuralları.
6 Eski Yunancada Konsekutiv cümleler. Wstv+İndikativ kipi.
7 Wste+Infinitiv: WS sözcüğü ve Participium Futur. Şart cümlelerine giriş.
8 Mideterm exam at Suleuman Demirel University in Fall Smester.
9 Eski Yunanaca'da şart cümleleri. Real şart cümleleri ve Irreal şart cümleleri. Onbeşinci ünitenin cümle analizleri.
10 Konsonantlı isim çekimi. Guttural gövdeler. Labial Gövdeler.
11 Guttural, Labial ve Dental Gövdeli Fiilerin Futur Aorist zamanları
12 Eski Yunancada Preposition PARA. Eski Yunanca'da düzensiz fiiller.
13 Irregural fiil örneklerinin analizi ve onaltıncı ünitenin analizi.
14 Süleyman Demirel Üniversitesi Güz Dönemi final sınavları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 1
3 2
4 3
5 2
6 3
7 3
8 4
9 2
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)