Ders Adı Roma Dönemi Plastiği II
Ders Kodu ARK-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması;Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme; Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme;Roma Dönemi heykellerin kopyalarının aslının rekonsrüksüyonunu yapabilme; Görsel algılamanın geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği MS. 2-3. Yy. Imparatorluk Dönemi heykelinin tanıtımı, Grek heykelinin Roma heykeliyle ilişkisi, Yüksek ve Geç Imparatorluk Döneminde Heykel ve kabartmaların siyasi amaçlı kullanımı, original- kopya sorunları, kamusal alanda ve özel mekanlarda heykel ve kabartmalar, devlet ideolojisi ve zafer anıtlarında heykel ve kabartma, mimari plastik konularının ele alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamusal, özel ve dinsel alanlardaki Roma Imparatorluk Dönemi heykel ve kabartmalarının tanıtılması ve bu dönem heykeli üzerine yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bu eserlerin hangi işleve sahip olduğu da irdelenecektir. Roma lahitleri, Grek heykellerinin kopyaları, farklı heykel stillerinin ortaya çıkışı ve nedenleri üzerine bilgi sahibi olunacaktır.
Dersin Amacı Roma Dönem plastiğini tanıyabilme ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme, original ve kopyayı ayıredebilme, roma heykelini tarihi bağlamı içinde yorumlayabilme, yazılı kaynaklar ve plastik arasında ilişki kurabilme, heykel ve kabartmayı tarihsel koşullar içinde değerlendirebilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mimaride heykel; tiyatro kabartmaları, hamam, nymphaeum gibi yerlerde heykel donanımı
2 Küçük heykelcikler, sunak heykel ve kabartmaları, karyatidler, destek figürleri vb.
3 Erken Antoninler Dönemi heykeli, İmparator ve ailesine ait heykeller
4 Orta ve Geç Antoninler Dönemi heykeli, İmparator ve ailesine ait heykeller; Grek heykeli kopyaları
5 Kamusal alanlarda heykel ve kabartmaların işlevi: Zafer anıtları, tarihsel kabartma I
6 Kamusal alanlarda heykel ve kabartmaların işlevi: Zafer anıtları, tarihsel kabartma II
7 Tarihsel kabartmalar, gerçek dünyanın algılanışı ve tasvir ediliş biçimi; allegori, kişileştirme, anlatım tarzı ve düzeni
8 Roma İmparatorluk Dönemi’nde kült heykelleri, yazınsal kaynaklar arkeolojik bulgu ve buluntular
9 Roma Imparatorluk Dönemi’nde Ev ve villalarda heykel
10 Özel şahıslara ait heykeller ve portreler ve konulduğu yerler
11 MS. 2. ve 3. yüzyılda lahit kabartmaları: konular ve kompozisyon
12 MS. 2. ve 3. yüzyıl lahit kabartmaları, atölyeler ve uslup
13 MS. 3. yüzyıl başından Gallienus dönemine dek heykel
14 Konstantin Dönemine kadar heykel ve kabartmalar: biçim ve ifade değişiklikler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R. R. R.Smith, J. L. Leneghan (eds.), Aphrodisias’tan Roma portreleri - Roman Portraits from Aphrodisias, YKY (2009); J. Inan, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı I-II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000-2003); S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen zu Chronologie und Funktion, Mainz (1981); M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); O. J. Brendel, Prolegomena to a Book on Roman Art (1953); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); M. Pfanner, Der Titusbogen (1983); R. Brillant, Gesture and Rank in Roman Art (1963); F. S. Kleiner, The Arch of Nero in Rome. A Study of the Roman Honorary Arch before and under Nero (1985); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); M. Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und Westprovinzen des Imperium Romanum; E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995);A. Haward, Art and the Romans, London (1999) G. Zimmer, Römische Berufsdarstellungen, Berlin (1982); G. Koch, Sarkophage römischer Kaiserzeit, Darmstadt (1993); J. J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); R.R.R. Smith, The Monument of C. Julius Zoilos. Aphrodisias I, Mainz (1993); G. M. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit I-IV: Bonner Jahrbücher 184-186, 1984-1986; R. Hinks, Myth and Allegory in Ancient Art (1939); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); M. Ilgım (yay.), Afrodisyas sebasteion – Aphrodisias Sebasteion, YKY, İstanbul (2008); K.W. Arafat, Pausanias’ Greece: Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1996); ); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı I, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı II, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı III, Ege Yayınları, Istanbul 2016;R.R.R. Smith, S. Dillon et al., Aphrodisias II: Roman Portrait Sculpture from Aphrodisias. von Zabern, Mainz am Rhein 2006; R.R.R. Smith, Aphrodisias VI. The marble reliefs from the Julio-Claudian Sebasteion at Aphrodisias. von Zabern, Darmstadt 2013.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)