Ders Adı Roma Dönemi Plastiği I
Ders Kodu ARK-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması/ Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme/ Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme/ Roma Dönemi heykellerin kopyalarının aslının rekonsrüksüyonunu yapabilme/ Görsel algılamanın geliştirilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma Dönemi heykelinin tanıtımı, Grek heykelinin Roma heykeliyle ilişkisi, Erken Imparatorluk Döneminde Heykel ve kabartmaların siyasi amaçlı kullanımı, original- kopya sorunları, kamusal alanda ve özel mekanlarda heykel ve kabartmalar, devlet ideolojisi ve zafer anıtlarında heykel ve kabartma, mimari plastik konularının ele alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamusal, özel ve dinsel alanlardaki Roma Imparatorluk Dönemi heykel ve kabartmalarının tanıtılması ve bu dönem heykeli üzerine yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bu eserlerin hangi işleve sahip olduğu da irdelenecektir. Roma lahitleri, Grek heykellerinin kopyaları, farklı heykel stillerinin ortaya çıkışı ve nedenleri üzerine bilgi sahibi olunacaktır.
Dersin Amacı Roma Dönem plastiğini tanıyabilme ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme, original ve kopyayı ayıredebilme, roma heykelini tarihi bağlamı içinde yorumlayabilme, yazılı kaynaklar ve plastik arasında ilişki kurabilme, heykel ve kabartmayı tarihsel koşullar içinde değerlendirebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Roma Dönemi heykeline giriş: sadece taklit mi? ?Roma sanatının Grek sanatıyla ilişkisi
  Ön Hazırlık: Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı I, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı II, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı III, Ege Yayınları, Istanbul 2016.
2 Klasik ve Hellenistik Dönem heykelinin kopyaları ve Geç Cumhuriyet Dönemi heykeli.
3 Roma Dönemi'nde Tarihsel kabartmanın ortaya çıkışı; sürekli anlatım.
4 Genel hatlarıyla Roma heykelinde tarihleyici öğeler ve ktiterler.
5 Agustus Dönemi heykeli; Roma Dönemi klasisizmi ve arka planı.
6 Yeni Attika stili ve Arkaistik heykeller, süs kabartmaları.
7 Erken Imparaorluk Dönemi'nde kamusal alanlarda heykelin bağlam ve işlevi.
  Ön Hazırlık: N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988)
8 Erken Imparatorluk Dönemi'nde ev ve villalarda heykel ve kabartmalar.
  Ön Hazırlık: E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991)
9 MS. birinci yüzyılın ilk yarısında heykel ve kabartmalarda üslup.
10 M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısında heykel: Klasisizmden barok öğelere
11 Traian – Hadrian Dönemi heykel ve kabartmaları, ikinci Klasisizm.
12 Traian-Hadrian Döneminde tarihi kabartma- Traian sütunu.
  Ön Hazırlık: G.M. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit I-IV: Bonner Jahrbücher 184-186, 1984-1986; N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988)
13 oma, Traian sütunu; zafer anıtlarında tasvirler, Benevent, Traian takı.
14 Aphrodisias Heykel atölyeleri, Side ve Perge heykeltraşlığı.
  Ön Hazırlık: R.R. Smith, J. L. Leneghan (eds.), Aphrodisias’tan Roma portreleri - Roman Portraits from Aphrodisias, YKY (2009); J. Inan, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı I-II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000-2003).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R. R. R.Smith, J. L. Leneghan (eds.), Aphrodisias’tan Roma portreleri - Roman Portraits from Aphrodisias, YKY (2009); J. Inan, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı I-II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000-2003); S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen zu Chronologie und Funktion, Mainz (1981); M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); O. J. Brendel, Prolegomena to a Book on Roman Art (1953); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); M. Pfanner, Der Titusbogen (1983); R. Brillant, Gesture and Rank in Roman Art (1963); F. S. Kleiner, The Arch of Nero in Rome. A Study of the Roman Honorary Arch before and under Nero (1985); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); M. Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und Westprovinzen des Imperium Romanum; E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995);A. Haward, Art and the Romans, London (1999) G. Zimmer, Römische Berufsdarstellungen, Berlin (1982); G. Koch, Sarkophage römischer Kaiserzeit, Darmstadt (1993); J. J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); R.R.R. Smith, The Monument of C. Julius Zoilos. Aphrodisias I, Mainz (1993); G. M. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit I-IV: Bonner Jahrbücher 184-186, 1984-1986; R. Hinks, Myth and Allegory in Ancient Art (1939); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); M. Ilgım (yay.), Afrodisyas sebasteion – Aphrodisias Sebasteion, YKY, İstanbul (2008); K.W. Arafat, Pausanias’ Greece: Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1996); ); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı I, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı II, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı III, Ege Yayınları, Istanbul 2016
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)