Ders Adı Roma Portre Sanatı I
Ders Kodu ARK-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Roma Heykeltıraşlığı nın karakteristiğini ve oluşumuna katkı sağlayan unsurları bilme. 2.İtalya daki yerel heykeltıraşlık atölyelerini ve Etrüsk heykeltıraşlığının genel özelliklerini kavrayabilme. 3.Roma Cumhuriyet dönemi heykeltıraşlığının özelliklerini bilebilme. 4.Roma imparatorluk dönemi boyunca Roma heykeltıraşlığındaki stilistik değişim ve gelişimleri ana hatlarıyla kavrayabilme. 5.Roma politik yaşamındaki gelişmelerin Roma heykeltıraşlığındaki yansımalarını bilebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, ilk olarak Roma Cumhuriyet dönemi boyunca İtalya'sında görülen yerel heykeltıraşlık ekollerini ve atölyelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ardından Roma imparatorluk döneminde imparatorların bağlı olduğu hanedanlar boyunca görülen plastik özelliklerin neler olduğunu içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma Plastiği dersinde, Roma uygarlığının Cumhuriyet döneminden başlayarak imparatorluk dönemi boyunca ortaya koyulan heykeltıraşlık ekollerini ve imparatorların hükümdarlığı boyunca görülen kendilerine özgü plastik anlayışı öğretmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Roma plastiğindeki Hellen, İtalik ve Etrüsk etkilerinin saptanması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Poretrecilik sanatının başlangıcından itibaren Hellen Sanatı içerisinde portreciliğin yeri ve Roma Sanatına etkileri. Antik Dönemde Portre Sanatının ve Roma Cumhuriyet Dönemi Portreciliğinin anlatılması. Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar geçen süreçte portre sanatı gelişimi, stili ve kronolojisi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Portre Sanatı. Roma heykeltıraşlığında kullanılan malzemeler, heykeltıraşlar ve atölyeler, kullanılan aletler ve teknikler.
2 Hellen Sanatınında Portrecilik anlayışı, gelişim aşamaları ve önemli grupları.
3 Hellenistik Dönemde Portre ve özellikleri hakkında bilgi.
4 Hellen Santının Roma Portre Snatına etkilerinin anlatılması.
5 Roma Cumhuriyet Dönemi'nde Portre Sanatı ve dönem özellikleri.
6 Yönetici Portreleri ve genel özellikleri hakkında bilgi.
7 Özel Portreler, gruplar ve genel özellikleri hakkında bilgi.
8 Caesar Portreleri gelişimi ve genel özellikleri hakkında bilgi.
9 Ders öğrenimlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ara Sınav.
10 Augustus Dönemi Portrelerinin genel özellikleri hakkında bilgi.
11 Julius - Claudiuslar Sülalesi Erkek Portreleri ve özellikleri hakkında bilgi.
12 Julius - Claudiuslar Sülalesi Kadın Portreleri ve özellikleri hakkında bilgi.
13 Flavius Sülalasi Erkek Portreleri ve özellikleri hakkında bilgi.
14 Flaviuslar Sülalasi Kadın Portreleri ve özellikleri hakkında bilgi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 4
7 3
8 3
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Diğer Kaynaklar D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Materyal
Dökümanlar D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)