Ders Adı Roma Dönemi Mimarisi I
Ders Kodu ARK-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Roma Dönemi mimarisinin özelliklerinin ana hatlarıyla anlaşılması / Bu döneme ait yapı tiplerini tanıyabilme / Bu döneme ait mimari bezeme bilgilerini diğer türlere uygulayabilme/ Roma Dönemine ait yapı tekniklerini ve yapı malzemelerini tanıyabilme / Görsel algılamanın geliştirilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ana hatları ile Roma Dönemi mimarisi tanıtılacak, önemli örneklerle Geç Cumhuriyet Dönemi’nden Hadrian Dönemi’ne dek kamusal ve dinsel mimari, kent planlaması ve konut mimarisindeki gelişmeler tanıtılacaktır. Erken Imparatorluk Dönemi’nde askeri mimari, zafer takları ve kent kapıları gibi propaganda yapıları, mimari bezeme önem verilen diğer konulardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma Erken Imparaorluk Dönemi mimarisini çeşitli yönleri ile öğretme, yapı tiplerinin değişimini öğrenmeyi sağlama, Roma’da ve eyaletlerde kamusal ve özel alanlarda yapıların özelliklerinin anlaşılmasını sağlama, mimari bezemeyi öğrenme ve bu bilgiyi uygulama. Yeni yapı malzemelerini tanılması ve kullanış biçiminin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Roma Dönem mimarisini tanıyabilme ve yapıları kabaca tarihleyebilme, Roma mimarisinin genel hatlarıyla açıklanması, yapıların, yapı tiplerinin ve yapı tekniklerinin açıklanması, Kamusal ve dinsel alanların yapılış biçimi, kent planlaması, askeri mimari ve mimari bezemenin ana hatlarıyla açıklanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Roma İmparatorluk Dönemi mimarisinin öncüleri: Etrüsk ve Geç Cumhuriyet Dönemi yapıları.
  Ön Hazırlık: J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970);Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005.
2 İmparatorluk Dönemi başlangıcı: yapı tipleri, yapı malzemeleri, yapı teknikleri.
3 Roma’da Augustus Dönemi yapılarıve restorasyon faaliyetleri.
4 Roma eyaletlerinde Agustus Dönemi yapıları ve Imparatorluk kültü.
5 MS. 1. yüzyılda Roma: tapınaklar, tiyatro, forum romanum ve diğer yapılar.
6 MS. 1. yüzyıl ikinci yarısında Roma kentlerine bir örnek: Pompeii.
7 Erken Imparatorluk Dönemi'nde roma kentlerinde domus, villa urbana ve villa rustica.
8 MS. Erken 2. yüzyılda kamusal Alanlar, hamamlar, tiyatrolar.
9 Traian Döneminde Roma’da mimari: Traian forumu, Traian pazarları ve trajan hamamı.
10 Erken Imparatorluk Dönemi'nde askeri mimari: garnizonlar, yollar, köprüler, mühendislik.
11 Erken Imparatorluk Dönemi'nde limanlar, su yolları, kanalizasyon, tünel ve geçitler.
12 Roma'da Erken İmparatorluk Döneminde saraylar, parklar ve bahçeler.
13 Roma ve eyaletlerde MS. birinci ve ikinci yüzyılda konut mimarisi.
14 Ana hatlarıyla Agustus’tan Hadrian Dönemine dek mimari bezeme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 5
3 5
4 4
5 3
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Görsel materyal
Diğer Kaynaklar Görsel materyal
Materyal
Dökümanlar Görsel materyal
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Bibliography Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L’architecture Romaine, I: Les monuments publics, Paris, 1996; P. Gros, L’architecture Romaine, II: Maisons, palais, villas et tombaeux, Paris, 2001; H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005); H. von Hesberg, Römische Grabbauten, Darmstadt, 1992; H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995);A. Haward, Art and the Romans, London (1999); I. A. Barton (ed.), Roman Domestic Buildings, University of Exeter Press, Exeter (1996); K.-W. Weeber, Panem et Circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom, Mainz (1999); P. Zanker, Pompeji. Stadtbild und Wohngeschmack, Philipp von Zabern, Mainz (1995); Y. Yılmaz, Anadolu Antik Tiyatroları, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, (2009); R.J.A. Wilson, Roman Forts, London (1980); Frontinus-Gesellschaft (ed.), Die Wasserversorgung im antiken Rom, München (1982); J. G. Landels, Eski Yunan ve Roma’da mühendislik (çev. B. Bıçakçı) Tübitak yay. , Ankara (1996); F. Kretzschmer, Resimlerle Antik Roma'da Mimarlık ve Mühendislik, (Çev. Z. Z. İlkgelen), İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000); C. Başaran, Anadolu Kompozit Başlıkları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (1999); M. Carroll, Earthly Paradises. Ancient gardens in History and Archaeology, British Museum Press, London (2003); M. Usman Anabolu, İstanbul ve Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2001); S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent (çev. C. Bilsel), Homerkitabevi, İstanbul (2000); H. Dodge, B. Ward-Perkins (eds.), Marble in Antiquity, collected papers of J.B. Ward-Perkins, Roma (1992); S. B. Platner - Th. Ashby, A topographical Dictionary of Ancient Rome (1929); E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom I-II, Tübingen (1961-1962); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); H. Abbasoğlu, Perge Roma mimarisinde arşitravların soffit bezemeleri. Tipolojik yönden bir araştırma, TTK, Ankara (1994); Geçmişten Geleceğe Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul (2006); F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, Homerkitabevi, İstanbul (2006); J.-A. Dickmann, Domus frequentata. Anspruchsvolles Wohnen im pompejanischen Stadthaus, München (1999).
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)