Ders Adı Roma Dönemi Seramiği
Ders Kodu ARK-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Murat FIRAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Roma Dönemi seramik stillerini tanımak 2) Bölge özelliklerini algılayabilmek 3) Roma Dönemi sanat ekollerinin etkileşimleri Hakkında bilgi kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma Seramik atölyeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma Dönemi seramiğinin stilistik özellikleri hakkında bilgi kazandırmak Roma Dönemi vazo formları hakkında bilgi kazandırmak
Dersin Amacı Roma Dönemi seramik ekolleri hakkında bilgi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kronoloji, Üretim Bölgeleri, Araştırma Tarihçesi
  Ön Hazırlık: J.W., Hayes, Pottery of the Roman period: chronology, Agora 5,1959;S. Robinson, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London, (1997).
2 Formlar, tipoloji, Antik Dönemde seramik, cam ve madeni kap ticareti
  Ön Hazırlık: J.W., Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London, (1997).
3 Terra Sigillata: Batı Atölyeleri
  Ön Hazırlık: J.W., Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London, (1997).
4 Terra Sigillata: Doğu Atölyeleri
  Ön Hazırlık: J.W., Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London, (1997).
5 Ticari amphora üretimi ve atölyeleri
  Ön Hazırlık: G.Cankardeş Şenol, Klasik ve hellenistik dönem’de mühürlü amphora üreten merkezler ve mühürleme sistemleri, 2006.
6 Pisidya Roma Dönemi Sermaiği
  Ön Hazırlık: J.Poblome, Sagalassos Red Slip Ware. Typology and Chronology. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology 2, Turnhout, 1999.
7 Sagalassos atölyesi
  Ön Hazırlık: J.Poblome, Sagalassos Red Slip Ware. Typology and Chronology. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology 2, Turnhout, 1999.
8 Mutfak Kapları
  Ön Hazırlık: J.W., Hayes, Pottery of the Roman period: chronology, Agora 5,1959.
9 ARA SINAV
10 Kabartmalı Vazolar
  Ön Hazırlık: T.Anlağan, Sadberk Hanım Müzesi Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar, İstanbul, 2000.
11 Roma Dönemi Cam Kapları
  Ön Hazırlık: E. Erten, Türkiye dışındaki müzelerde bulunan Anadolu kaynaklı Roma cam eserleri ışığında Anadolu’da cam, 2001.
12 Kandiller
  Ön Hazırlık: D.M., Bailey, Greek and Roman Pottery Lamps, British Museum Press, London, (1972).
13 Roma Dönemi Maden ve Cam Sanatı; Seramik ile İlişkiler.
  Ön Hazırlık: E. erten, Türkiye dışındaki müzelerde bulunan Anadolu kaynaklı Roma cam eserleri ışığında Anadolu’da cam, 2001; A. Toker, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Metal Vazolar, 1992.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 4
2 3
3 5
4 4
5 2
6 4
7 2
8 4
9 3
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) A.C., Anderson, A Guide to Roman Fine Wares, Liecester, (1980). 2) I.Adak-Adıbelli, Tarsus Geç Roma Seramiği, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, (2006). 3) J.W.Hayes, Late Roman Pottery, Londra, (1972). 4) J.W.Hayes, Roman Pottery From The South Stoa at Corinth, Hesperia 42, ,416-470, Lev. 77-96, (1973). 5) L.Zoroğlu, Samsat’ta Bulunan Doğu Terrasigilataları, Konya, (1984).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)