Ders Adı Nümismatik I
Ders Kodu ARK-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler; 1-Paranın keşfinden önceki ticaret yöntemlerini öğrenecektir. 2- Paranın nasıl keşfedildiğini öğrenecektir. 3- Roma dönemi öncesinde Akdeniz ticareti, ekonomisi ve para sirkulasyonunu öğrenecektir. 4- Belli başlı, önemli Roma dönemi öncesi darphaneleri ve sikke tiplerini tanıyacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Antik Dönemde Roma Dönemine kadar olan bir zaman dilimi içerisinde kentlerin ve devletlerin kullandıkları sikkeleri ve izledikleri ekonomik politikanın irdelendiği bir derstir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sikkenin icad oluşundan Klasik Dönemin sonuna kadar Antik Yunan nümismatiğine ait bilgiler vermek
Dersin Amacı Ders, öğrencilere sikkenin icadından, Roma dönemine kadar olan gelişimini öğretir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Numismatik ile ilgili terimler
2 Sikkenin icadından önceki para biçimleri ve ticaret
3 Sikkenin icadı. Para ekonomisinin ortaya çıkışı ve gelişimi
4 İlk Sikkeler: Lidya Krallığı, İonia kentleri, Kıta Yunanistan
5 Grek sikke birimleri ve ağırlık modelleri; kökenler, bölgesel farklılıklar
6 Arkaik Çağda sikke
7 Klasik Çağda sikke
8 Pers İmparatorluğunda sikke. Makedonia Krallığında sikke
9 Yarıyıl Ara Sınav
10 Sikkelerde politik motifler
11 Sikkeler ile ilgili antik metinler
12 Hellenistik dönem krallık sikkeleri
13 Seleukos Krallığı
14 Ptolemaios Krallığı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 4
7 3
8 3
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 . O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992. C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Diğer Kaynaklar J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 . O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992. C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Materyal
Dökümanlar J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 . O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992. C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)