Ders Adı Uygulamalı Müzecilik
Ders Kodu ARK-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci müzeler ve işleyişi hakkında bilgi kazanacaktır. Müzeciliğin gelişimini, sorunlarını, eğitimdeki önemini, ülke kültürüne ve turizmine katkılarını anlayacaktır. Müze mimarisinin ve sergileme yöntemlerinin nasıl olduğunu inceleyecektir. Türkiye'deki ve dünyadaki müzelerin tanıyacaktır. Müzeye kazandırılan eserlerin kaydedilmesi sırasında nelere dikkat edeceğini öğrenecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyada ve Türkiyede müzeciliğin tarihsel gelişimi, müze türleri, müzeyi oluşturan unsurlar, müze mimarisi, personel, koleksiyon, bütçe, ziyaretçi konuları anlatılacaktır. Müzeye kazandırılan eserlerin nasıl korunacağı ve sergileneceği. Eser türlerinin özellikleri. Belgeleme ve fotoğrafla kayıt altına almada dikkat edilmesi gereken unsurlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Müzeciliğin gelişimini, sorunlarını, eğitimdeki önemini, ülke kültürüne ve turizmine katkılarını anlatmaktır. Müze mimarisinin ve sergileme yöntemlerinin nasıl olduğunu incelemek. Türkiye'deki ve dünyadaki müzelerin tanıtılması. Müzeye kazandırılan eserlerin kaydedilmesi sırasında dikkat edilecek konular.
Dersin Amacı Müzeciliğin gelişimini, sorunlarını, eğitimdeki önemini, ülke kültürüne ve turizmine katkılarını anlatmaktır. Müze mimarisinin ve sergileme yöntemlerinin nasıl olduğunu incelemek. Türkiye'deki ve dünyadaki müzelerin tanıtılması. Müzeye kazandırılan eserlerin kaydedilmesi sırasında dikkat edilecek konular.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş; Dersin kapsamının ana hatlarıyla tanıtılması, kaynakça hakkında genel bilgi
2 Müzecilikte Fotoğraflama
3 Müzecilikte Fotoğraflama
4 Müzecilikte Belgeleme
5 Müzecilikte Belgeleme
6 Müzecilikte Envanter Çalışmaları
7 Ara Sınav
8 Müzecilikte Envanter Çalışmaları
9 Müzecilikte Sergileme Teknikleri
10 Müzecilikte Mondern Sergileme Tekniklerinin Kullanılması
11 Müzecilikte Küçük Obje Fotoğraflama Teknikleri
12 Müzecilikte Sikke Fotoğraflama Teknikleri
13 Müzecilikte Taş Eser Fotoğraflama Teknikleri
14 Dersin genel bir değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 195    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu E. Yücel, Türkiye'de Müzecilik. (1999). T. Atagök, Yeniden Müzeciliği Düşünmek. (1999). Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar. (2000). Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi. (1997). F.Gerçek, Türk Müzeciliği. (1999). E.G. Hooper,Müze ve Galeri Eğitimi,(1999) Z.A.Kızılyaprak,.(Edit.), Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar:Küreselleşme ve Yerelleşme, (2000). MADRAN,B.(Edit.),Kent,Toplum, Müze Deneyimler, katkılar,Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul,2001.
Diğer Kaynaklar II.Müzecilik Semineri Bildiriler 19-23 Eylül 1994, (1995). Kuruluşunun 150.yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri 1(997). 4.Müzecilik Semineri Bildiriler16-18 Eylül 1998, ( t.y).. 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, (2001). 6.Müzecilik Semineri Bildiriler 25-27 Eylül 2002, (2002) 7.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Ekim 2004, (2005)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)