Ders Adı Uygulamalı Müzecilik
Ders Kodu ARK-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş; Dersin kapsamının ana hatlarıyla tanıtılması, kaynakça hakkında genel bilgi
2 Müzecilikte Fotoğraflama
3 Müzecilikte Fotoğraflama
4 Müzecilikte Belgeleme
5 Müzecilikte Belgeleme
6 Müzecilikte Envanter Çalışmaları
7 Ara Sınav
8 Müzecilikte Envanter Çalışmaları
9 Müzecilikte Sergileme Teknikleri
10 Müzecilikte Mondern Sergileme Tekniklerinin Kullanılması
11 Müzecilikte Küçük Obje Fotoğraflama Teknikleri
12 Müzecilikte Sikke Fotoğraflama Teknikleri
13 Müzecilikte Taş Eser Fotoğraflama Teknikleri
14 Dersin genel bir değerlendirmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu E. Yücel, Türkiye'de Müzecilik. (1999). T. Atagök, Yeniden Müzeciliği Düşünmek. (1999). Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar. (2000). Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi. (1997). F.Gerçek, Türk Müzeciliği. (1999). E.G. Hooper,Müze ve Galeri Eğitimi,(1999) Z.A.Kızılyaprak,.(Edit.), Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar:Küreselleşme ve Yerelleşme, (2000). MADRAN,B.(Edit.),Kent,Toplum, Müze Deneyimler, katkılar,Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul,2001.
Diğer Kaynaklar II.Müzecilik Semineri Bildiriler 19-23 Eylül 1994, (1995). Kuruluşunun 150.yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri 1(997). 4.Müzecilik Semineri Bildiriler16-18 Eylül 1998, ( t.y).. 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, (2001). 6.Müzecilik Semineri Bildiriler 25-27 Eylül 2002, (2002) 7.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Ekim 2004, (2005)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)