Ders Adı Antik Dönem Resim Sanatı I
Ders Kodu ARK-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Mehmet Kaşka
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin Tunç Çağ Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıması, kendilerine ait özelliklerini anlaması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişimini, kullanılan konularını ve özelliklerini öğrenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tunç Çağ (MÖ. 3000- 1100) Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıtılması, kendilerine ait özelliklerinin anlaşılması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişiminin, kullanılan konuların ve özelliklerinin öğrenilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kronolojik ve bölgesel olarak resim sanatının değişimini, farklılıklarını ve benzerliklerini göstermek. Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini en erken örneklerinden başlayarak incelemek. Birbirlerine olan etkilerinin anlamak. Anadolu ve İtalya'daki Arkaik (MÖ. 700-490) ve Klasik Dönem (MÖ. 490-330) resim sanatı hakkında bilgi edinmek.
Dersin Amacı Antik Dönem Resim sanatına ait eserlerin en erken örnelerinden başlayarak Klasik Dönemin sonuna kadar (MÖ. 330) incelenmesi. Mısır, Mezopotamya, Minos-Myken resim sanatına ait eserlerinin kendilerine özgü özelliklerinin buluntular ışığında değerlendirilmesi. Arkaik Dönem (MÖ. 700-490) ve Klasik Dönem (MÖ. 490-330) Anadolu resim sanatı örneklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin kronolojik ve bölgesel kapsamı hakkında giriş bilgilendirmesi
  Ön Hazırlık: I. Scheibler, Antike Wandmalerei O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Resim, 2015
2 Mısır resim sanatının erken ve karakteristik örneklerinden başlayarak incelenmesi, özelliklerinin vurgulanması
  Ön Hazırlık: O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Resim, 2015
3 Mezopotamya resim sanatının erken ve karakteristik örneklerinden başlayarak incelenmesi, özelliklerinin vurgulanması
4 Minos ve Myken resim sanatının erken ve karakteristik örneklerinden başlayarak incelenmesi, özelliklerinin vurgulanması
5 Anadolu resim sanatı eserlerinin Paleolitik Dönemden başlayarak Tunç Çağa kadar incelenmesi
6 Tunç Çağ Anadolu resim sanatı eserlerinin örneklerle tanıtılması
7 Urartu resim sanatının en erken ve karakteristik örneklerinden başlayarak incelenmesi, özelliklerinin vurgulanması
  Ön Hazırlık: E. Akurgal, Urartäische und Altiranische Kunstzentren, 1968; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 1995.
8 Anadolu Pers resim sanatının en erken örneklerinden başlayarak tanıtımı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: E. Akurgal, Urartäische und Altiranische Kunstzentren, 1968; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 1995.
9 Ara Sınav: İşlenen konuların öğrenciler tarafından ne kadar anlaşıldığının yazılı bir sınavla ölçülmesi
10 Harta, Tatarlı ve Aktepe tümülüsünün ve duvar resimlerinin tanıtımı, konuları ve teknik özellikleri
  Ön Hazırlık: S. Ateşlier, “Pers Ölü Gömme Geleneğinde Cenaze Harmamaksa’ları”,H. Dedeoğlu, “Harta Abidintepe Tümülüsü Kazı Çalışmaları, ArkDer IV, 1996, 197-206. Olba V, 2002, 77-95, lev. 35-39.
11 Fresk ve sesko yapımı ve bu tekniklerle yapılmış eserlerde kullanılan renkler
12 Kızılbel ve Karaburun II Tümülüsünün ve duvar resimlerinin tanıtımı, konuları ve teknik özellikleri
  Ön Hazırlık: M. J. Mellink, “Notes on Anatolia Wall Painting”, Mansel’e Armağan, c. I, 1974, 537-547, pls. 163-167.
13 Arkaik Dönem Anadolu duvar resimlerinin konularının tanıtımı
14 Yarıyıl boyunca işlenen konuların genel olarak değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 0
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 0
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 0
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 0
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 0
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 0
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 0
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 0
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 0
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 196    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)