Ders Adı Roma Mezar Yapıları
Ders Kodu ARK-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Roma Dönemi Mezar Mimarlığı Örneklerinin incelemek ve bölgesel olarak benzerliklerini ve farklılıklarını anlamyarak alan çalışmalarında uygulayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma İmparatorluk Sınırları içerisindeki kentlerde Roma Mezar Mimarlığı Örnekleri, Ionia, Lykia, Karia, Pisidia, Kilikia, Pamphylia Bölgesi Örnekleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma Dönemi Mezar Mimarlığı Örneklerinin incelemek ve bölgesel olarak benzerliklerini ve farklılıklarını anlamak.
Dersin Amacı Roma Dönemi Mezar Yapılarının Mimarisini tanımak ve anlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı ve Amacı
2 Lykia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
3 Ionia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
4 Lykaonia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
5 Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
6 Galatia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
7 Arasınav
8 Kuzey Suriye Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
9 Kuzey Afrika Roma Dönemi Mezar Yapıları
10 Kıta Yunanistan Roma Dönemi Mezar Yapıları
11 Paphlagonia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
12 Pamphylia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
13 Kilikia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
14 Karia Bölgesi Roma Dönemi Mezar Yapıları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 2
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 2
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 196    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Ders Notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)