Ders Adı Roma Tarihi II
Ders Kodu ARK-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kuruluşundan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Roma dünyasındaki siyasal, sosyal ve kültürel olayları öğrenmek. Roma'nın prehistorik dönemlerden itibaren gösterdiği gelişim, erken yerleşme, Krallık ve Cumhuriyet dönemlerindeki gelişmesi. ROma kentinin ve devletinin geçirdiği kültürel ve siyasal evrim.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kuruluşundan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Roma dünyasındaki siyasal, sosyal ve kültürel olayları öğrenmek. Roma'nın prehistorik dönemlerden itibaren gösterdiği gelişim, erken yerleşme, Krallık ve Cumhuriyet dönemlerindeki gelişmesi. ROma kentinin ve devletinin geçirdiği kültürel ve siyasal evrim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kuruluşundan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Roma dünyasındaki siyasal, sosyal ve kültürel olayları öğrenmek. Roma'nın prehistorik dönemlerden itibaren gösterdiği gelişim, erken yerleşme, Krallık ve Cumhuriyet dönemlerindeki gelişmesi. ROma kentinin ve devletinin geçirdiği kültürel ve siyasal evrim.
Dersin Amacı Kuruluşundan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar Roma dünyasındaki siyasal, sosyal ve kültürel olayları öğrenmek. Roma'nın prehistorik dönemlerden itibaren gösterdiği gelişim, erken yerleşme, Krallık ve Cumhuriyet dönemlerindeki gelişmesi. Roma kentinin ve devletinin geçirdiği kültürel ve siyasal evrim.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İtalya ve Roma Coğrafyası. İtalya ve Roma'nın Prehistorik Dönemleri. Roma'nın ilk yerleşimi
2 Roma'nın erken yerleşimi ve gelişimi. Krallık Dönemi. Etrüsk Kralları.
3 Krallığın sonu ve Roma'da Cumhuriyet rejiminin kurulması.
4 Roma'daki siyasi kurumlar. toplumsal yapı. Ekonomik ve siyasal gelişmeler.
5 Patrici ve Plebler arasındaki mücadeleler. 12 Levha Kanunları.
6 Samnit Savaşları (MÖ 343-290). Roma'nın İtalya egemenliği.
7 Ara sınav.Ara sınav.Ara sınav.Ara sınav.Ara sınav.Ara sınav.
8 Kartaca Savaşları (MÖ 264-146). Akdeniz'deki Roma hakimiyeti.
9 Makedonia Savaşları. Roma'nın Makedonia üzerindeki hakimiyeti.
10 Roma'nın Yunasistan hakimiyeti. Asia Minor ile olan ilk münasebetler.
11 Magnesia Savaşı (MÖ 190). Apameia Barışı (MÖ 188). Pergamon Krallığı
12 Roma'nın Anadolu'daki ilk eyaleti olan Asia Eyaleti'nin Kuruluşu (MÖ 129/126). Akdeniz'deki korsanlık sorunu ve çözümü.
13 Roma'daki politik problemler ve İç Savaş. Caesar ve ölümü. Octavianus'un politikası ve Principatus'un kuruluşu.
14 Yarı yıl sonu sınavı.Yarı yıl sonu sınavı.Yarı yıl sonu sınavı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 1
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 1
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 1
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 1
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Antik Kaynaklar Titus Livius, Ab Urbe Condita (Roma Tarihi) Vergilius, Aeneas Appianus, Romaika Modern Kaynaklar O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları H. Demircioğlu, Roma Tarihi. Cilt 1 V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 2. Roma S. Baker, Eski Roma
Diğer Kaynaklar Antik Kaynaklar Titus Livius, Ab Urbe Condita (Roma Tarihi) Vergilius, Aeneas Appianus, Romaika Modern Kaynaklar O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları H. Demircioğlu, Roma Tarihi. Cilt 1 V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 2. Roma S. Baker, Eski Roma
Materyal
Dökümanlar Antik Kaynaklar Titus Livius, Ab Urbe Condita (Roma Tarihi) Vergilius, Aeneas Appianus, Romaika Modern Kaynaklar O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları H. Demircioğlu, Roma Tarihi. Cilt 1 V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 2. Roma S. Baker, Eski Roma
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)