Ders Adı Bizans Sanatı
Ders Kodu ARK-432
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bizans Sanatında ikonografik tartışmaların nasıl başladığını öğrenrir Ikonaklast Dönem hakkında bilgi sahibi olur Bizans Sanatındaki Mozaik ve duvar resimlerini yorumlamayı öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bizans Kiliselerden mozaik örnekleri, duvar resimleri ve ikonalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bizans Sanatındaki Mozaik ve duvar resimlerini yorumlamayı öğrenir
Dersin Amacı Erken Bizans döneminde duvar resimleri ve mozaik sanatının incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Aziz Simeon.
2 Hıristiyanlık Sanatı ve Antakya.
3 Küçük Asia'da manastırlar
4 Nicaea Konsili
5 Seleucia Konsili.
6 Mağara Kiliseler ve Duvar Resimleri
7 Ara Sınav
8 Hz. İsa'nın mucizeleri ve mozaik sanatı
9 Trabzon Hagia Sophia mozaikleri
10 Aziz Vitalis Basilikası Mozaikleri
11 Büyük Saray mozaikleri
12 Trabzon Hagia Sophia Kilisesi mozaikleri
13 Panagia Sumela Duvar Resimleri
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 2
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 2
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 2
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 2
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 2
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 2
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 2
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 2
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 2
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 196    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Mango, C., Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, YKY, Istanbul 2008. Mango, C., Bizans Mimarisi, Ege Yay., Ankara 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)