Ders Adı Roma Dönemi Plastiği I
Ders Kodu ARK-447
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma heykelinin tanıtımı, Grek heykeli ve Roma heykeli arasındaki ilişki, Erken İmparatorluk Döneminde Heykel ve kabartmaların siyasi amaçlı kullanımı, orijinal ve kopya sorunları, kamusal ve özel alanlarda heykel ve kabartmalar, devlet ideolojisi ve zafer anıtlarında heykel ve kabartma, mimari plastik konuların ele alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Roma Dönemi Plastiğini tanıyabilme ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme, orijinal ve kopyayı aıyrt edebilme, roma heykelini tarihi bağlamında değerlendirebilme, yazılı kaynaklar ve heykeller arasında bağlantı kurabilme, heykel ve kabartmayı tarihsel bağlamında değerledirebilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Roma Dönemi heykeline giriş: sadece taklit mi? ?Roma sanatının Grek sanatıyla ilişkisi
2 Klasik ve Hellenistik Dönem heykelinin kopyaları ve Geç Cumhuriyet Dönemi heykeli.
3 Roma Dönemi'nde Tarihsel kabartmanın ortaya çıkışı; sürekli anlatım.
4 Genel hatlarıyla Roma heykelinde tarihleyici ögeler ve ktiterler.
5 Agustus Dönemi heykeli; Roma Dönemi klasisizmi ve arka planı.
6 Yeni Attika stili ve Arkaistik heykeller, süs kabartmaları.
7 Erken Imparaorluk Dönemi'nde kamusal alanlarda heykelin baglam ve işlevi.
8 Erken Imparatorluk Dönemi'nde ev ve villalarda heykel ve kabartmalar.
9 MS. birinci yüzyılın ilk yarısında heykel ve kabartmalarda üslup.
10 M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısında heykel: Klasisizmden barok ögelere
11 Traian – Hadrian Dönemi heykel ve kabartmaları, ikinci Klasisizm.
12 Traian-Hadrian Döneminde tarihi kabartma- Traian sütunu.
13 Roma, Traian sütunu; zafer anıtlarında tasvirler, Benevent, Traian takı.
14 Aphrodisias Heykel atölyeleri, Side ve Perge heykeltraşlıgı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 5
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 4
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 5
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 5
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Görsel Materyal
Diğer Kaynaklar Görsel Materyal
Materyal
Dökümanlar Görsel Materyal
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer R. R. R.Smith, J. L. Leneghan (eds.), Aphrodisias’tan Roma portreleri - Roman Portraits from Aphrodisias, YKY (2009); J. Inan, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlıgı I-II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul (2000-2003); S. R. F. Price, Ritüel ve Iktidar. Küçük Asya’da Imparatorluk Kültü (çev. T. Esin), Imge Kitabevi, Ankara (2004); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen zu Chronologie und Funktion, Mainz (1981); M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlıgı (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, Istanbul (2004); O. J. Brendel, Prolegomena to a Book on Roman Art (1953); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); M. Pfanner, Der Titusbogen (1983); R. Brillant, Gesture and Rank in Roman Art (1963); F. S. Kleiner, The Arch of Nero in Rome. A Study of the Roman Honorary Arch before and under Nero (1985); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); M. Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und Westprovinzen des Imperium Romanum; E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995);A. Haward, Art and the Romans, London (1999) G. Zimmer, Römische Berufsdarstellungen, Berlin (1982); G. Koch, Sarkophage römischer Kaiserzeit, Darmstadt (1993); J. J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); R.R.R. Smith, The Monument of C. Julius Zoilos. Aphrodisias I, Mainz (1993); G. M. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit I-IV: Bonner Jahrbücher 184-186, 1984- 1986; R. Hinks, Myth and Allegory in Ancient Art (1939); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); M. Ilgım (yay.), Afrodisyas sebasteion – Aphrodisias Sebasteion, YKY, Istanbul (2008); K.W. Arafat, Pausanias’ Greece: Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1996); ); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı I, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı II, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı III, Ege Yayınları, Istanbul 2016
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)