Ders Adı Numismatik II
Ders Kodu ARK-452
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hüseyin Köker
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma Dönemi Şehir Sikkeleri ve Roma İmparatorluk Sikkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Roma Dönemi Şehir sikkelerini ve Roma İmparatorluk sikkelerinin öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Roma İmparatorluk Dönemi Şehir sikkelerinin özellikleri: Gümüş sikkeler, Koloni sikkeleri, Şehir sikkeleri
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
2 Roma İmparatorluk Dönemi Şehir sikkelerinin özellikleri: Gümüş sikkeler, Koloni sikkeleri, Şehir sikkeleri
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
3 Roma Egemenliği. İmparator
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
4 Roma Egemenliği. İmparator
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
5 Polis (Kent Devleti) ve Vatandaşlar
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
6 Polis (Kent Devleti) ve Vatandaşlar
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX
7 Yarıyıl Ara Sınav
 
8 Söylenceler ve Kahramanlar. Tanrılar
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX H. Köker, Söylenceler ve Roma Şehir Sikkeleri, Arkhe 11, Kasım-Aralık 2019
9 Söylenceler ve Kahramanlar. Tanrılar
  Ön Hazırlık: P. R. Franke, Roma Döneminde KüçükAsya. Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı, 2007, İstanbul Roman Provincial Coinage I-IX H. Köker, Söylenceler ve Roma Şehir Sikkeleri, Arkhe 11, Kasım-Aralık 2019
10 Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi sikkelerinin özellikleri
  Ön Hazırlık: Roman Republican Coinage
11 Roma'nın ilk sikkeleri
  Ön Hazırlık: Roman Republican Coinage
12 Roma Cumhuriyet Dönemi sikkeleri
  Ön Hazırlık: Roman Republican Coinage
13 Roma İmparatorluk Dönemi Sikkeleri
  Ön Hazırlık: Roman Imperial Coinage I-IX
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 3
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 3
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 3
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 3
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 3
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 3
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 3
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 3
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 3
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)