Ders Adı Roma Portre Sanatı II
Ders Kodu ARK-456
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Roma İmparatorlarının kişilikleri, fizyonomik özelliklerinin sanata realist ve idealist yansımaları detaylıca anlatılarak İmparatorlar döneminde yapılmış olan özel portrelerin örneklerle ele alınması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Arkeolojik kazılarda açığa çıkartılan sikke, heykel ve kabartmalar üzerinde betimlenen tiplerin tanınması ve tarihsel bir kronoloji oluşturulabilmesi için Roma İmparator portreleri konu edilmiştir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İmparator Vespasianus
2 İmparator Titus
3 İmparator Domitian
4 İmparator Nerva
5 İmparator Trajan
6 İmparator Hadrianus
7 İmparator Antoninus Pius
8 Marcus Aurelius ve Lucius Verus
9 İmparator Commodus
10 Pertinax ve Didius Julianus
11 İmparator Septimius Severus
12 Caracalla ve Geta
13 Macrinus ve Diadumenianus
14 Elagabalus ve Alexander Severus
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 4
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 5
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ramazan Özgan, "Roma Portre Sanatı II ve III", Ege Yayınları 2013. Suetonius, "On İki Caesar’ın Yaşamı". Fik Meijer, "İmparatorlar Yataklarında Ölmez". Çev. Özgüler, Samet, "Hadrianus'tan Clodius.Albinus'a ROMA İMPARATORLARI".
Diğer Kaynaklar Ramazan Özgan, "Roma Portre Sanatı II ve III", Ege Yayınları 2013. Suetonius, "On İki Caesar’ın Yaşamı". Fik Meijer, "İmparatorlar Yataklarında Ölmez". Çev. Özgüler, Samet, "Hadrianus'tan Clodius.Albinus'a ROMA İMPARATORLARI".
Materyal
Dökümanlar Ramazan Özgan, "Roma Portre Sanatı II ve III", Ege Yayınları 2013. Suetonius, "On İki Caesar’ın Yaşamı". Fik Meijer, "İmparatorlar Yataklarında Ölmez". Çev. Özgüler, Samet, "Hadrianus'tan Clodius.Albinus'a ROMA İMPARATORLARI".
Ödevler Her dersten sonra, ders tekrarının yapılması ve eksik kalınan konularda araştırmaların gerçekleştirilmesi.
Sınavlar vize ve final olarak iki tane sınav yapılacak ve sınavlar ödev şeklinde yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)