Ders Adı Roma Dönemi Mimarisi II
Ders Kodu ARK-460
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ana hatlarn ile MS. 2. -3. Yy. Roma Dönemi mimarisi tanntnlacak, önemli örneklerle Hadrian Dönemiden MS. 3. Yy. Ortalarına dek kamusal ve dinsel mimari, kent planlaması ve konut mimarisindeki gelişmeler tanıtılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Roma Yüksek imparatorluk Dönem mimarisini tanıyabilme ve yapıları kabaca tarihleyebilme, Roma mimarisinin genel hatlarıyla açıklanması, yapıların, yapı tiplerinin ve yapı tekniklerinin açıklanması, kamusal ve dinsel alanların yapılış biçimi, kent planlaması, askeri mimari ve mimari bezemenin ana hatlarıyla açıklanması ve bu yolla bilgi transferinin sağlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 MS. 1.- 3. yüzyılda Roma ve eyaletlerde kamusal ve özel anıtsal mezar yapıları
2 Erken ve Yüksek İmparatorluk Döneminde mermer ocakları ve işlikler
3 Roma ve Anadolu'da Hadrian Dönemi yapıları ve işlevleri
4 Roma'da Antoninler Dönemi yapıları, yapı tipleri ve işlevleri
5 Anadolu'da Antoninler Dönemi Yapıları I: kamusal ve dinsel yapılar
6 Anadolu'da Antoninler Dönemi Yapıları II: kamusal ve dinsel yapılar
7 Antoninler Döneminde cephe mimarisi: tiyatrolar ve nymphaea
8 Antoninler Döneminde Roma'da ve eyaletlerde mimari bezeme
9 Roma'da ve Roma eyaletlerinde Severuslar Dönemi yapıları
10 Anadolu'da Severuslar Dönemi yapıları
11 MS. 2. yüzy1ldan MS. 4. yüzy1la kadar yap1 malzemeleri ve yapı teknikleri
12 Erken İmparatorluk Döneminden Geç Antik Döneme dek Bazilika
13 MS. 2. yüzyıl başlangıcından 3. yüzyıla dek mimari bezeme
14 MS. 3. yüzyıl başlangıcından Konstantin Dönemine kadar mimari bezeme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 5
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 4
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 5
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 5
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 5
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 5
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves -R. Martin, Dictionnaire méthodique de l'architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L'architecture ro aine I/II (2001-2002); H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005)
Diğer Kaynaklar Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves -R. Martin, Dictionnaire méthodique de l'architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L'architecture ro aine I/II (2001-2002); H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005)
Materyal
Dökümanlar Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves -R. Martin, Dictionnaire méthodique de l'architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L'architecture ro aine I/II (2001-2002); H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)