Ders Adı Genel Biyoloji I
Ders Kodu BIO-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Genel Biyoloji I dersinde Botanik bilim dalına giriş yaparak öğrencinin içeriğe ilişkin konuları geniş anlamda tanıtmak, 2- Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile tanımları ilişkilendirerek Botaniğe girişte hücre, organel ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini, inceleme ortamını ve materyalin (sistematik adı ile) yakından tanınmasını sağlamak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Hücrenin tanımı, Prokaryotik ve ökaryotik hücreler, ökaryotik hücre organelleri, hücrenin kimyasal yapısı, hücre çeperi ve geçitler, hücre bölünmesi, bitki dokuları ve organları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sonraki sınıflarda meslek dersleri için tüm temel terimleri öğrenmesidir.
Dersin Amacı Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilerin ilk yılında Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hücrenin tanımı ve hücre yapılarına göre organizmaların sınıflandırılması Uygulama: Laboratuvarın tanıtımı ve gerekli ekipmanların hazırlanması.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
2 Sitoplazmada bulunan organeller (çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum, golgi kompleksi) Uygulama: Mikroskopun ilkeleri ve bu aletin bazı ekipmanlarının tarifi. Optik parçalar.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
3 Sitoplazmada bulunan organeller (mikrozom, mikrocisimler, sferozomlar, koful, plastidler) Uygulama: Mikroskopi ilkeleri ve bu aletin bazı ekipmanlarının tarifi. Mekanik parçalar.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
4 Hücre zarı Uygulama: kesit şekillerinin öğrenilmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
5 Hücrenin hareket şekilleri Uygulama: Mikroskopta yapay görüş uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
6 Hücrenin kimyasal yapısı (organik maddeler) Uygulama: Yaprak hücrelerinden yüzeyel kesit kullanarak bitki hücrelerinin (Allium cepa L.) gözlenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
7 Hücrenin kimyasal yapısı (inorganik maddeler) Uygulama: Tradescantia virginica L. da Kloroplast ve levkoplastın incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
8 Hücre duvarı. Uygulama: Daucus carota L. ve Lycopersicum esculentum Miller de kromoplastların incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
9 Hücre bölünmesi. Uygulama: Solanum tuberosum L. ve Phaseolus vulgaris L. de nişasta tanelerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
10 Meristematik dokular. Uygulama: Begonia sp.L ve Impatiens sultani L. de kristallerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
11 Sürekli dokular (koruyucu, temel ve destek doku) Uygulama: Tradescantia virginica L. yapraklarının alt yüzeyinden stomaların incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
12 Sürekli dokular (iletim ve salgı doku). Uygulama:Pelargonium zonale L., Verbascum sp. L. ve Elaeagnus angustifolia L. da tüylerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
13 Bitkilerin vejetatif organları. Uygulama:Citrus sinensis L. de salgı cebinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
14 Bitkilerin generatif organları. Uygulama: Pinus nigra Arn. da salgı kanalının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu A., Kaya A. 2009. Genel Botanik. Ondördüncü Baskı, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 410s, Erzurum.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 14 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 240    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Ödevler
Sınavlar Vize ve final sınavları.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)