Ders Adı Genel Biyoloji I
Ders Kodu BIO-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları Öğr. Gör. Hülya ÖZKUL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Genel Biyoloji I dersinde Botanik bilim dalına giriş yaparak öğrencinin içeriğe ilişkin konuları geniş anlamda tanıtmak, 2- Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile tanımları ilişkilendirerek Botaniğe girişte hücre, organel ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini, inceleme ortamını ve materyalin (sistematik adı ile) yakından tanınmasını sağlamak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hücrenin tanımı, Prokaryotik ve ökaryotik hücreler, ökaryotik hücre organelleri, hücrenin kimyasal yapısı, hücre çeperi ve geçitler, hücre bölünmesi, bitki dokuları ve organları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sonraki sınıflarda meslek dersleri için tüm temel terimleri öğrenmesidir.
Dersin Amacı Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilerin ilk yılında Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hücrenin tanımı ve hücre yapılarına göre organizmaların sınıflandırılması Uygulama: Laboratuvarın tanıtımı ve gerekli ekipmanların hazırlanması.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
2 Sitoplazmada bulunan organeller (çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum, golgi kompleksi) Uygulama: Mikroskopun ilkeleri ve bu aletin bazı ekipmanlarının tarifi. Optik parçalar.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
3 Sitoplazmada bulunan organeller (mikrozom, mikrocisimler, sferozomlar, koful, plastidler) Uygulama: Mikroskopi ilkeleri ve bu aletin bazı ekipmanlarının tarifi. Mekanik parçalar.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
4 Hücre zarı Uygulama: kesit şekillerinin öğrenilmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
5 Hücrenin hareket şekilleri Uygulama: Mikroskopta yapay görüş uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
6 Hücrenin kimyasal yapısı (organik maddeler) Uygulama: Yaprak hücrelerinden yüzeyel kesit kullanarak bitki hücrelerinin (Allium cepa L.) gözlenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
7 Hücrenin kimyasal yapısı (inorganik maddeler) Uygulama: Tradescantia virginica L. da Kloroplast ve levkoplastın incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
8 Hücre duvarı. Uygulama: Daucus carota L. ve Lycopersicum esculentum Miller de kromoplastların incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
9 Hücre bölünmesi. Uygulama: Solanum tuberosum L. ve Phaseolus vulgaris L. de nişasta tanelerinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
10 Meristematik dokular. Uygulama: Begonia sp.L ve Impatiens sultani L. de kristallerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
11 Sürekli dokular (koruyucu, temel ve destek doku) Uygulama: Tradescantia virginica L. yapraklarının alt yüzeyinden stomaların incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
12 Sürekli dokular (iletim ve salgı doku). Uygulama:Pelargonium zonale L., Verbascum sp. L. ve Elaeagnus angustifolia L. da tüylerin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
13 Bitkilerin vejetatif organları. Uygulama:Citrus sinensis L. de salgı cebinin incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
14 Bitkilerin generatif organları. Uygulama: Pinus nigra Arn. da salgı kanalının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 2
8 2
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 8    
Ders Notu Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)