Ders Adı Genel Biyoloji II
Ders Kodu BIO-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali GÖK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak Hayvanların yapı ve işlevlerini anlayabilmek Hayvan taksonları arasında ekolojik, evrimsel ve yapısal bağlantıları kurabilmek Zoolojinin araştırma alanlarını değerlendirebilme ve ilerisi için belirli konularda çalışma alanları seçebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zoolojiye giriş ve zoolojinin alt dalları nelerdir? Hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, Hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, Organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, Hayvan ekolojisi, Hayvan taksonomisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hayvansal organizmalarda, hücresel düzeyden başlayıp bireye, bireyden başlayıp ekosisteme kadar tüm sistemlerin incelenmesi Bu sistemlerin öğelerinin ve birbirleriyle ilişkilerinin öğretilmesi.
Dersin Amacı Biyolojinin bir altbölümü olan Zooloji bilimi hakkında temel bilgiler kazandırmak. Hücresel düzeyden başlayıp ekolojik ve sistematik açılara kadar hayvanlarla ilgili yeterli bilgiler vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zoolojiye Giriş, Zoolojinin Altdalları Uygulama: Işık mikroskobu özellikleri ve kullanımı
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy A. Türkan İ. 2006. Biyoloji. Altıncı Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 1251 s. Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s.
2 Canlıların özellikleri, Hücre ve fiziksel özellikleri Uygulama: Mikroskopta çeşitli hücrelerin boyutlarının ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
3 Hücre ve Kimyasal yapısı I: Makromoleküller: Karbohidratlar, Lipidler Uygulama: Protozoon kültürünün hazırlanması
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
4 Hücre ve Kimyasal yapısı II: Makromoleküller: Proteinler, Nükleik asitler Uygulama: Prokaryotik ve Ökaryotik hücrelerin yapısal olarak incelenmesi ve karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
5 Hücre organelleri ve fonksiyonları Uygulama: Bitki, mantar ve hayvan hücrelerinin yapısal olarak karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
6 Hayvansal dokular yapı ve fonksiyonları Uygulama: Osmoz ve Diyaliz deneyi
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
7 Organ sistemleri I: Deri, Destek sistemleri: Kas, İskelet Uygulama: Hücre içi enzim varlığının belirlenmesi (Katalaz deneyi)
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
8 Organ sistemleri II: sindirim, solunum, Boşaltım, Uygulama: Enzim reaksiyon hızına sıcaklık, pH ve substrat miktarının etkisi
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
9 Duyu organları yapı ve fonksiyonları Uygulama: Omurgasız canlıların çeşitli şubelerinin örneklerinin morfolojik tanıtımı
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
10 Bütünleştirici sistemler Uygulama: Hayvansal dokular (Epitel doku çeşitleri)
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
11 Hücresel metabolizma Uygulama: Destek dokunun (Kıkırdak, Kemik ve Kan Doku) incelenmesi
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
12 Hayvan ekolojisi Uygulama: Kas ve Sinir dokunun incelenmesi
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
13 Hayvan sistematiği Uygulama: Omurgalılara ait çeşitli sınıflara ait örneklerinin morfolojik tanıtımı
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
14 Hayvan genetiği Uygulama: Temel organik besin maddelerinin tespiti (Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler)
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. 2008. Biyoloji. Palme yayıncılık, 1247 s. (Champbell, N.A. Reece, J.B.’ den çeviri) Gündüz, E. Türkan, İ. 2014. Yaşam Biyoloji Bilimi, Dokuzuncu Baskıdan Çeviri. Palme Yayıncılık. Ankara. 1267 s. Aktümsek A. 2002. Genel Zooloji Laboratuvar Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 171 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 2
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar internet kaynakları Kiziroğlu, İ.2008. Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi. Sözkesen yay., 609s. İnternetdeki ilgili web sayfaları.
Materyal
Dökümanlar Powerpoint ders sunumları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)