Ders Adı Mikrobiyoloji I
Ders Kodu BIO-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, bakteriler, virüsler, maya ve küflerin morfolojilerini tanır ve bu mikroorganizma gruplarını birbirlerinden ayırt eder. Patojen mikrorganizmaları tanır ve bunlardan korunmak için çeşitli önlemler alabilir. Mikroorganizmalar konu alan ilgili araştırma ve projeler yürütür.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, mikrobiyolojin gelişmesi, mikroorganizmaların özellikleri, mikrobiyolojinin kimyasal temelleri (enerji, kimyasal bağ tipleri ve yüksek enerjili bağlar, k.hidratlar, yağlar, proteinler ve enzimler), mikroskop tekniği ve mikroskoplar, prokaryotlar ve ökaryotlar, mikrobiyal üreme (hücre bölünmesi, üreme eğrisi, laboratuvar şartlarında üreme), mikroorganizmaların metabolizması (enerji ve ATP, glikoliz, fermentasyon, krebs döngüsü, elektron transport zinciri, fotosentez)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin mikroorganizmaların temel grupları arasındaki farkları anlaması ve ifade edebilmesi. Mikroorganizma gruplarının mikroskop kullanılarak incelenmesi ve ayırt edilebilmesi. Patojen olan ve patojen olmayan mikroorganizmaların günlük yaşantımızdaki önemini anlaması. Patojen mikroorganizmalardan korunmak için basit yöntemleri öğrenmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa, viroid, prion) genel özelliklerini ve bunların canlıların yaşantısına olan etkilerini öğrenmesi, mikroorganizmaların mikroskop kullanarak incelenmesiyle öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, Mikrobiyolojinin tanımı, Mikrobiyolojinin gelişmesi, Spontan generasyon teorisi, Biyogenesis teorisi, Fermentasyon ve pastörizasyon, Hastalıkların Germ teorisi Uygulama: Laboratuarda çalışma teknikleri ve güvenliği
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
2 Mikroorganizmaların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, Sınıflandırmada beş alem sistemi, Bakterilerin bazı özellikleri, Funguslar, Protozoa, Algler, Virüsler Uygulama:Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan aletler ve malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
3 Mikrobiyolojinin kimyasal temelleri, Kimyasal prensipler, İyonik bağlar, Kovalent bağlar, Hidrojen bağları Uygulama:Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan aletler ve malzemeler
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
4 Önemli biyolojik moleküller, Karbonhidratlar, Lipitler Uygulama:Sterilizasyon teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
5 Proteinler ve Nükleik asitler (DNA, RNA) Uygulama:Dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
6 Prokaryotlar, Prokaryotik hücre yapısı, Bakterilerin anatomik yapıları Uygulama:Mikroskop kullanılması ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
7 Prokaryotlar, Prokaryotik hücre yapısı, Bakterilerin anatomik yapıları Uygulama:Mikroskop kullanılması ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
8 Ökaryotlar, Ökaryotik hücrelerdeki dış yapılar, Ökaryotik hücrelerdeki iç yapılar Uygulama: Preparat Hazırlanması
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
9 Sterilizasyon Teknikleri Uygulama:Basit Boyama Metodu
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. http://www2.nau.edu/~fpm/bio205/chapter6.html https://microbenotes.com/physical-methods-of-sterilization/
10 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, Mikroorganizmaların beslenmesi ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların beslenmesi ve üremelerine etki eden çevresel faktörler. Uygulama:Negatif Boyama Metodu
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. -https://microbenotes.com/
11 Mikroorganizmaların üreme ortamları, A-Canlı ortamlar, B-Cansız ortamlar. Uygulama:Gram Boyama Metodu
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. -https://microbenotes.com/
12 Mikrobiyal üreme şekilleri; Bakterilerde ve diğer mikroorganizmalarda üreme. Uygulama:Spor Boyama Metodu
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. -https://microbenotes.com/
13 Katı ve Sıvı ortamlarda üreme, Bakteriyel üreme eğrisi. Uygulama: Asit fast boyama
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. -https://microbenotes.com/
14 Enzimler, Enzimlerin isimlendirilmesi, Enzim aktivitesine etki eden faktörler. Uygulama:Thoma lamı ile sayım
  Ön Hazırlık: Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail. -https://microbenotes.com/
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 5 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 210    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu -Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
Diğer Kaynaklar -Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
Materyal
Dökümanlar -Ders notu -Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Hakkı Bilgehan. -Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda. -Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. -Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)