Ders Adı Mikrobiyoloji I
Ders Kodu BIO-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, bakteriler, virüsler, maya ve küflerin morfolojilerini tanır ve bu mikroorganizma gruplarını birbirlerinden ayırt eder. Patojen mikrorganizmaları tanır ve bunlardan korunmak için çeşitli önlemler alabilir. Mikroorganizmalar konu alan ilgili araştırma ve projeler yürütür.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, mikrobiyolojin gelişmesi, mikroorganizmaların özellikleri, mikrobiyolojinin kimyasal temelleri (enerji, kimyasal bağ tipleri ve yüksek enerjili bağlar, k.hidratlar, yağlar, proteinler ve enzimler), mikroskop tekniği ve mikroskoplar, prokaryotlar ve ökaryotlar, mikrobiyal üreme (hücre bölünmesi, üreme eğrisi, laboratuvar şartlarında üreme), mikroorganizmaların metabolizması (enerji ve ATP, glikoliz, fermentasyon, krebs döngüsü, elektron transport zinciri, fotosentez)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin mikroorganizmaların temel grupları arasındaki farkları anlaması ve ifade edebilmesi. Mikroorganizma gruplarının mikroskop kullanılarak incelenmesi ve ayırt edilebilmesi. Patojen olan ve patojen olmayan mikroorganizmaların günlük yaşantımızdaki önemini anlaması. Patojen mikroorganizmalardan korunmak için basit yöntemleri öğrenmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa, viroid, prion) genel özelliklerini ve bunların canlıların yaşantısına olan etkilerini öğrenmesi, mikroorganizmaların mikroskop kullanarak incelenmesiyle öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu 1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes. 2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. 3.Brock Biology of Microorganisms. 4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Diğer Kaynaklar 1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes. 2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. 3.Brock Biology of Microorganisms. 4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Materyal
Dökümanlar 1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes. 2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. 3.Brock Biology of Microorganisms. 4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)