Ders Adı Bilim ve Etik
Ders Kodu BIO-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda bilimsel çalışmanın önemini kavrayacaktır. Bilim tarihinde ilerlerken katkıda bulunan bilim insanlarının çalışma ve eserlerini öğrenecektir. Bilim tarihinde ana yaklaşımlardan haberdar olmayı, etik açıdan bilim dünyasında bilgi üretimine nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenir. Etik ihlallerinin çeşitleri konusunda bilinçlenme sağlanmış olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Bilimsel bilginin özellikleri konusunda bilgilenme, Bilimsel bilgi elde etmenin diğer metotlardan farkı, Bilimsel bilginin diğerlerinden farkı. Bilimsel Çalışma nedir? Bilimsel bilginin içeriği ve çalışma metotları konusunda aydınlanmak.Etik kavramının anlamı, kullanımı ve etik kuralları. Etik ihlallerinin nedenleri ve sonuçları konusunda bilgilendirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel bilginin diğer bilgi kaynaklarından farkını kavratmak. Bilimsel bilginin özelliklerini tanımlayarak bilimsel çalışmanın ilke ve kavramlarını öğretmektir. Makale yazımında uyulması gereken kuralları öğretmek. Bilimsel çalışmalarda etik ihlallerini örneklerle tanımlamak. Tarihsel süreçte yer alan ünlü bilim insanlarını ve çalışmalarını kavratmak.
Dersin Amacı Bilimsel çalışmanın tanımı ve özellikleri konusunda bilgilendirmek. Bilimsel bilgi ile diğer bilgi kaynakları arasındaki farkı kavratarak etiğe uygun davranış kazanmayı sağlamak. Bilimsel çalışmanın amaçları, metotları, ve ilkeleri konusunda bilgilendirmek. Bilimsel etik ihlallerinin çeşitleri ve sonuçları konusunda bilgilendirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş. Bilim nedir?
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
2 Bilimin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
3 Etiğe kavramsal giriş
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
4 Etik kurallar
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
5 Etik kurallar
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
6 Bilimsel etik nedir?
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
7 Bilimsel bilgiye erişim
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
8 Araştırmalarda toplumsal sorumluluk ve uluslararası duyarlılık
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
9 Araştırmalarda toplumsal sorumluluk ve uluslararası duyarlılık
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
10 Bilimsel düşünmenin biyoloji açısından önemi.
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
11 Bilimsel düşünmenin biyoloji açısından önemi.
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
12 Sözlü sunum, araştırma yapma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
13 Makalelere ilişkin bilgilere ulaşma, literatür derleme
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
14 Sonuçların yorumlanması
  Ön Hazırlık: Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s.George Khushf. Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective. Springer; 1 edition (December 20, 2004).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar Baydar M.L., Gül H., Akcil A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayını, Yayın No: 79, Isparta, 270s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Ödevler Makale tarama ve literatür araştırması
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)