Ders Adı Biyokimya I
Ders Kodu BIO-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Madde ve Enerji, Maddenin Yapısı, Elementler, İzotoplar, Biyomoleküller, Hücrede Moleküler Organizasyon Basamakları, ATP ve Enerji İlişkileri, Serbest ve Bağlı Su, Hidrojen Bağları, Suyun Organizmadaki Görevleri, Karbohidratlar, Lipidler, Proteinler, Nükleik Asitler hakkında bilgi sahibi olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği ATP ve Enerji İlişkileri, karbohidrat, Lipid, protein ve Nükleik asit metobolizmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel metabolizmada meydana gelen anabolik ve katabolik reaksiyonların açıklanması, ATP ve Enerji İlişkileri, karbohidrat, Lipid, protein ve Nükleik asit metabolizmalarının aydınlatılması.
Dersin Amacı Metobolizma için gerekli olan temel elementlerin ve bileşiklerin organik ve anorganik reaksiyonları oluşturmasının anlatılması. Temel metabolizmada meydana gelen anabolik ve katabolik reaksiyonların açıklanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş; Madde ve Enerji, Maddenin Yapısı, Elementler, İzotoplar Biyomoleküller, Hücrede Moleküler Organizasyon Basamakları ATP ve Enerji İlişkileri, Uygulama:Çözeltiler, hazırlanmaları (Ağırlık yüzdesi, Hacimce yüzde, Molarite, Molalite, Normalite, Seyreltme) ve konuyla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
2 Serbest ve Bağlı Su, Hidrojen Bağları, Suyun Organizmadaki Görevleri, Uygulama:Kromatografi yöntemleri (Kolon, Kağıt, İnce Tabaka, Jel-Filtrasyon, Gaz, HPLC)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
3 Karbohidratlar; monosakkaritler Uygulama: Bir mürekkep karışımının kağıt kromatografisi yardımıyla ayrılması
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
4 Karbohidratlar; disakkarit - olygosakkaritler ve polisakkaritler Uygulama:Aminoasitlerin kağıt kromatografisi yardımıyla ayrılması
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
5 Lipidler; Molekül yapıları, Yağ asitlerinin molekül yapıları, Uygulama:Karbohidratlar için Genel Testler *Molish Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
6 Lipidler; Basit yağlar - Bileşik Yağlar ve Türev Yağlar Uygulama:Antron Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
7 Protein Uygulama:Karbohidratların İndirgeme Özellikleri *Fehling Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
8 Amino asit molekuler yapıları Uygulama:Benedict Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
9 Basit ve Bileşik Proteinler Uygulama:Fischer Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
10 Protein sentezi Uygulama: Moor Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
11 Nükleik asitler Uygulama:Pikrik Asit Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
12 DNA molekül yapıları Uygulama:Ketozlar için Seliwanoff Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
13 RNA molekül yapıları Uygulama:Lipidlerin Çözünürlüğü
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
14 Genel Değerlendirme Uygulama:Yağ Asidi Deneyleri (Saponifikasyon)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Boyer, R., 2000.Modern Experimental Biochemistry. Benjamin Cummings. San Francisco, 475 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 14 20
Labaratuvar 4 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 16 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 206    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Aksoylar, M.Y., Gürbüz, M.F., 2001. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyokimya Laboratuvar Kılavuzu. Isparta Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya. Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Aksoylar, M.Y., Gürbüz, M.F., 2001. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyokimya Laboratuvar Kılavuzu. Isparta Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya. Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Aksoylar, M.Y., Gürbüz, M.F., 2001. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyokimya Laboratuvar Kılavuzu. Isparta Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya. Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)