Ders Adı Biyokimya II
Ders Kodu BIO-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Enzimler, enzim aktifliğini etkileyen faktörleri öğrenir. Biyokimyasal reaksiyonları kavrar. ATP ve sentezi, fotosentetik fosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon, elektro iletimine bağlı oksidatif fosforilasyonu öğrenir. Karbohidratların biyosentezini ve oksidasyonunu öğrenir. Yağ asitlerinin oksidasyonu ve biyosentezi hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ATP ve enerji İlişkileri, karbohidrat, lipid, protein ve nükleik asit metobolizmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ATP ve enerji İlişkileri, karbohidrat, lipid, protein ve nükleik asit metobolizmalarını açıklamak.
Dersin Amacı Metobolizma için gerekli olan temel anabolizma ve katabolizma reaksiyonlarını açıklamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş; Enzimler, Yapısı, Adlandırılması ve Sınıflandırılması, Enzimlerin Spesifikliği, İş Görme Mekanizması Uygulama:Amino asitlerin özellikleri ve çözünürlüğü
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
2 Enzim Aktifliğini Etkileyen Faktörler, Enzim Konsantrasyonunun Etkisi, Substrat Konsantrasyonunun Etkisi, Sıcaklığın Etkisi, pH’ın Etkisi, Zamanın, Reaksiyon Ürünlerinin, Fiziksel Etkenlerin ve Hormonların Etkileri Uygulama:Biüret Testi (Proteinlerin tayini) Organizmadaki Görevleri
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
3 Enzim Sistemlerinin Kendi Kendilerini Düzenlemeleri, Ko-Enzimler, TPP, NAD, NADP, FAD, Koenzim A, Piridoksal Fosfat, Lipoik Asit, Sitokromlar, Vitaminler, Yağda Eriyen Vitaminler, A, D, E ve K Vitaminleri Uygulama:Ninhidrin Reaksiyonu (Alfa amino asitlerin tayini)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
4 Suda Eriyen Vitaminler, Askorbik Asit, Tiamin, Riboflavin, Nikotinik Asit, Pantotenik Asit, Piridoksin, Biotin, Folik Asit, Siyanokobalamin Uygulama:Ksantoprotein Reaksiyonu (Aromatik yapılı amino asitlerin tespiti)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
5 Lipidlerin kimyasal yapıları Uygulama:Millon Reaksiyonu (Hidroksibenzen radikali taşıyan bileşiklerin tayini)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
6 Basit, bileşik ve türev lipidler Uygulama:Hopkins Cole Reaksiyonu (Triptofanın glioksilik asit reaksiyonu)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
7 Fosforilasyon,Karbohidratların Biyosentezi, Fotosentez, Klorofilin Yapısı, Hill Reaksiyonu, Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon, Karanlık Devre Reaksiyonları Uygulama:Amilaz enziminin faaliyetinin gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
8 Karbohidratların Oksidasyonu, Glikolitik Yol Reaksiyonları, Glikoliz ve Kas Kasılması, Fermentasyon Uygulama:Enzim faaliyeti üzerine sıcaklığın ve pH’ nın etkisi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
9 Oksijenli Solunum, Krebs Devri Reaksiyonları, Aerobik Solunumla Elde Edilen ATP Miktarı, Enerji Verimi, Glikoneogenezis Uygulama:İdrar ( İdrar örneğinin alınması, idrarın korunması, idrarın özellikleri)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
10 Glikojen Metabolizması, Glikojenolizis, Glikojenezis Uygulama:İdrar Mikroskobisi ( İnorganik sedimentler, organik sedimentler, yabancı maddeler)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
11 Yağ Asitlerinin Oksidasyonu- Oksidasyon ve Oksidasyonla Elde Edilen ATP Miktarı, Doymamış Yağ Asitlerinin Oksidasyonu Uygulama:İdrarda Protein Aranması *Heller Testi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
12 Yağ Asitlerinin Biyosentezi, Sitoplazmik Sistem, Mitokondriyal Sistem, Mikrozomal Sistem, Proteinlerin Oksidasyonu, Solunum Bölümü Uygulama:Tanred ve Purdy Testleri
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
13 Monosakkarit Moleküllerinin Birbirine Dönüşüm Reaksiyonları, İzomerizasyon ve Epimerizasyon Reaksiyonları, Transaldolaz ve Transketolaz Enzim Reaksiyonları, Pentoz Fosfat Yolu Uygulama:Kan Grubunun Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
14 Genel Değerlendirme Uygulama:Fotometrik Ölçüm (Spektrofotometre)
  Ön Hazırlık: Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s. Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 4
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 14 20
Labaratuvar 4 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
Diğer Kaynaklar *Harper, Harold A, 1981. Harper's Review of biochemistry. 614 p. os Altos, Calif. : Lange Medical Publications. *Gözükara, E. M., 2001. Biyokimya. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1104. *Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)