Ders Adı Sitoloji
Ders Kodu BIO-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hücre ve komponentlerini açıklayabilir. Hücrenin temel fonksiyonlarını açıklayabilir, hücre zarındaki madde taşınım mekanizmalarını kavrayabilir, hücrelerin birleşmesini sağlayan yapıları tanıyabilir. Son aşamada bütün olarak, organizmanın nasıl şekillendiğini ve işleyişini kavrayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hücre, protoplazma (protoplazmanın bileşimi ve özellikleri), metabolizma, hücrenin organelleri (sitoplazma, hücre zarı, granüler ER, agranüler ER, ribozomlar, golgi kompleksi, lizozomlar, mitokondri, mikrocisimler, sentrozom, mikrofilamentler, sitoplazmik inklüzyonlar), çekirdek (karyoplazma, nüklear kromatin, nukleolus), hücre siklusu, kromozom ve yapısı, sex kromatini, DNA?nın yapısı ve sentezi,hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz), hücre farklılaşması, protein sentezi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hücrelerin birleşerek, dokuları ve tüm organizmayı şekillendirdiklerini kavratmak, hücrenin büyüklüğü, şekli, rengi, kimyasal bileşeni gibi genel yapısı hakkında bilgi vermek, hücresel organelleri ve hücrelerin fonksiyonlarını anlatmak, hücre bağlayıcı yapıları tanıtmak, hücre zarının işlevini anlatmak
Dersin Amacı Hücrenin genel yapısı, hücre çeşitliliği, hücre büyüklüğü, hücrenin kimyasal bileşenleri, hücre iskeleti, hücrelerde yaşam etkinlikleri, prokaryot ve ökaryot hücreler, hücrenin apikal, lateral ve bazal yüzlerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler, organeller ve hücre bölünmelerinin anlatılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hücrenin tanımı, Hücrenin büyüklüğü, Prokaryot ve Ökaryot hücreler
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
2 Hücrenin şekli, rengi ve kıvamı, kimyasal bileşenleri, hücre büyüklüğü
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
3 Hücre hareketi- Sitoplazma hareketi, ameboid hareket, silyum ve flagellum hareketi, kasılıp-gevşeme, uyarılabilme, metabolizma, adaptasyon
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
4 Sitoplazma- Sitosol, Şekilli unsurlar (Hücre zarı- Hücre zarının lipit, protein ve karbonhidratları)
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
5 Hücre duvarı, Hücre zarında Aktif ve Pasif taşıma (Basit difüzyon, Ozmoz, Diyaliz, Filtrasyon, Kolaylaştırılmış difüzyon), Ekzositoz ve Endositoz
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
6 Hücre zarında meydana gelen değişiklikler (Mikrovilluslar, Kinosilyumlar, Flagellumlar, Lateral bağlantılar)
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
7 Ergastoplazma, Golgi aygıtı, Lizozomlar, Mikrocicimler ve Mitokondriyonlar
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
8 İpliksel Organeller (Sentrozom, Mekik iplikleri, Miyofibriller, Nörofibriller, Tonofibriller)
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
9 Sitoplazma İnklüzyonları- Depolanmış besin maddeleri (glikojen, lipit), Salgı maddeleri, Renk maddeleri, Kristal yapılar
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
10 Çekirdek ve Kısımları (Çekirdek zarı, Kromatin, Çekirdekçik, Çekirdek sıvısı)
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
11 Kromozomlar, Nükleik asitlerin moleküler yapıları ve sentezlenmeleri, Seks kromatini
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
12 Hücre Bölünmeleri (Amitoz, Endomitoz) ve nerede görüldükleri
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
13 Hücre Bölünmeleri (Mitoz ve Mayoz) ve nerede görüldükleri
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
14 Hücre Siklusu ve Hücre Farklılaşması, hücre iskeleti ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: 1 Akay, M.T., 2002. Sitoloji. Palme Yayıncılık, Üçüncü baskı, Ankara, 230s. 2 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 4
5 4
6 5
7 1
8 1
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)