Ders Adı Histoloji
Ders Kodu BIO-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dokuların temel yapılarını kavrar Organizmayı oluşturan dokuları ve bu dokular arasındaki ilişkileri tanımlayabilir Hayvansal dokuların yapısal farklılıklarını anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Epitel doku, hücre adezyonları, hücre yüzeyindeki özelleşmeler (mikrovillus, sil), bağ doku (doku sıvısı, hücreler arası madde, bazal lamina), kemik ve kıkırdak doku, kan doku, kas dokusu, kalp kası, düz kas, sinir doku.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel hayvansal dokuları ve bu dokuları oluşturan hücreleri kavratmak Dokular arasındaki fonksiyonel ilişkileri ve yapısal farklılıkları anlatmak
Dersin Amacı Hayvansal organizmalardaki temel hücre ve dokuları tanıtmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Epitel Dokusu (Epitel dokusunun genel özellikleri, örtü epiteli tipleri- tek katlı yassı, tek katlı kübik, tek katlı prizmatik, yalancı çok katlı prizmatik epitel) Uygulama: Epitel Doku- Tek katlı yassı örtü epiteli- Böbrek korteksinde Bowman kapsülünün pariyetal yaprağı ve Böbrek medullasında inen henle duvarındaki tek katlı yassı örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
2 Epitel Dokusu (Çok katlı yassı, çok katlı kübik, çok katlı prizmatik ve mikst epitel, miyoepitel, nöroepitel) Uygulama: Epitel Doku- Tek katlı yassı örtü epiteli- Kan damarı duvarında ve akciğer alveollerinde tek katlı yassı örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
3 Epitel Dokusu (Salgı epiteli- endokrin, ekzokrin bezler ve sınıflandırılmaları) Uygulama: Epitel Doku- Tek katlı kübik örtü epiteli- Böbrekte duktus konnektivus, ekzokrin bezlerin Pars inisyalisleri duvarlarında ve Tiroid bezi foliküllerinde tek katlı kübik örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
4 Bağ Dokusu (Bağ dokusu hücreleri- mezenkim, retikulum, fibroblast, mast, plazma, makrofaj, yağ hücreleri) Uygulama: Epitel Doku- Tek katlı prizmatik örtü epiteli- Mide, bağırsak ve ekzokrin bezlerin Pars sekretoryalarında tek katlı prizmatik örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
5 Bağ Dokusu (Hücreler arası madde- bağ dokusu iplikleri, şekilsiz temel madde, bazal membran) Uygulama: Epitel Doku- Çok katlı yassı örtü epiteli- Dil, deri, özofagus, damak ve yanakların iç kısmında çok katlı yassı keratinize örtü epiteli; Korneanın dış yüzeyinde çok katlı yassı nonkeratinize örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
6 Bağ Dokusu (Bağ dokusu türleri- mezenkim, müköz, gevşek, sıkı, retiküler bağ doku ve yağ dokusu) Uygulama: Epitel Doku- Çok katlı değişken örtü epiteli- İdrar kesesi ve Böbrekte Pelvis renalis duvarında çok katlı değişken örtü epiteli; Yalancı çok katlı prizmatik örtü epiteli- Trake ve Bronkusların duvarında yalancı çok katlı prizmatik örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
7 Kıkırdak Dokusu (Hiyalin, elastik, fibröz kıkırdaklar ve kıkırdak zarları, kıkırdak dokusu onarımı) Uygulama: Bağ Dokusu- Bağ dokusu iplikleri- Deride kollagen iplikler, Elastik arter duvarında elastik iplikler
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
8 Kemik Dokusu (Kemiğin makroskobik yapısı, kemik dokusu türleri ve mikroskobik yapıları) Uygulama: Kıkırdak Doku- Trakede hiyalin kıkırdak dokusu; Kulak kepçesinde elastik kıkırdak dokusu
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
9 Kemik Dokusu (Kemik hücreleri, kemikleşme-intramembranöz ve endokondral kemikleşme, kırık onarımı ve eklemler) Uygulama: Kemik Doku- Kompakt ve Spongiöz kemik dokusu, Hiyalin kıkırdaktan kemik oluşumu
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
10 Kan Dokusu (Eritrositler ve retikülositler, lökositler- agranülosit ve granülosit) Uygulama: Epitel Doku- Tek katlı piramidal örtü epiteli- Anatomik bezlerde Seröz, müköz ve serö-müköz korpus glandulalarında tek katlı piramidal örtü epiteli
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
11 Kan Dokusu (Trombositler, lenf sıvısı, kan hücrelerinin yapımı) Uygulama: Bağ Dokusu- Bağ dokusu hücreleri- Mastositler, Plazmositler, Retikulum ve Mezenkim Hücreleri
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
12 Kas Dokusu (Düz kas, çizgili kas, kalp kası) Uygulama: Kan Dokusu- Memeli ve aşağı sınıf omurgalılardaki kan dokusunda Eritrositler, Lökositler (Lenfositler, Monositler, Nötrofiller, Eozinofiller, Bazofiller), Kan Pulcukları
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
13 Sinir Dokusu (Sinir sisteminin genel özellikleri-merkezi sinir sistemi ve periferal sinir sistemi, sinir dokusu hücreleri) Uygulama: Kas Dokusu- Çizgili kas dokusu (Dilde, Özofagusun başlangıç kısmında), Düz kas dokusu (Mide ve Bağırsak mukozasının Tunika muskularis’inde)
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
14 Sinir Dokusu (Miyelin kılıf, sinapslar, nörolem, nörogliya dokusu) Uygulama: Sinir Dokusu- Farklı Nöron ve Glia hücreleri- Beyinde farklı sinir hücreleri (Stratum piramidale eksternum ve internumdaki piramidal yapılı hücreler, bazı glia hücreleri), Beyincikte Purkinje hücreleri, Omurilik kornu ventralisinde Motorik hücreler
  Ön Hazırlık: 1 Sağlam, M., Aştı, R.N., Özer, A., 2001. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Altıncı baskı, Ankara, 319s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 4
7 1
8 1
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)