Ders Adı Omurgasız Hayvanlar Sistematiği I
Ders Kodu BIO-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesindeki kuralları öğrenir. Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, dolaşım, boşaltım, sindirim, iskelet, kas, hareket gibi anatomik özelliklerini öğrenir. Bu şubelerin sistematik özelliklerini kavrar. Bu şubelerdeki canlıların ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini öğrenir. Zoocoğrafik dağılımlarında etkili olan faktörleri kavrar. Biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Omurgasız hayvanların sınıflandırılmasına ait kavramlar ve kurallar, omurgasız gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin genel özellikleri, morfolojik yapıları, üremeleri, organ sistemleri ve taksonomileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin genel özellikleri hakkında bilgi vermek Bu şubelerinin biyolojik, ekolojik ve anatomik yapılarını öğretmek, Türlerin yaşam alanları ve karşılaştıkları problemleri kavratmak Türlerin özelliklerini kavratarak korunmasına katkı sağlamak.
Dersin Amacı Genel sistematik kuralları kavratmak ve omurgasız hayvan gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, boşaltım, solunum, dolaşım, sindirim, duyu sistemi gibi çeşitli biyolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Canlılarda görülen simetri çeşitleri ve sınıflandırma kullanılan özellikler.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
2 Protista aleminin sınıflandırılması ve genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
3 Protozoa’nın beslenmesi, hareket ve üreme biyolojileri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
4 İnsanda parazit olan bir hücreli organizmaların biyolojileri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
5 Porifera (süngerler) şubesinin genel özellikleri, özelleşmiş hücreleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
6 Cnidaria (sölenterler) şubesinin genel ve anatomik özelliklerine ait bilgiler.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
7 Platyhelminthes (yassı solucanlar) şubesinin genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
8 Platyhelminthes’in insanda parazit yaşayan türlerinin biyolojileri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
9 Nematoda (yuvarlak solucanlar) şubesinin genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
10 Nemertea (hortumlu solucanlar) şubesinin genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
11 Rotifera (tekerlekli hayvanlar) şubesinin genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
12 Annelida (halkalı solucanlar) şubesinin genel ve anatomik özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
13 Annelida’nın beslenmesi, hareketleri ve bunların larva safhası.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
14 Mollusca (yumuşakçalar) şubesine ait genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi, Palme Yayıncılık,Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara. Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar. Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Diğer Kaynaklar Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara. Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar. Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Materyal
Dökümanlar Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara. Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar. Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Ödevler Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerine ait canlıların biyolojilerinin araştırılması
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)