Ders Adı Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II
Ders Kodu BIO-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu dersin sonunda; Arthropoda?dan Echinodermata?ya kadar olan omurgasız hayvan gruplarının genel karakterlerini ve sistematiklerini öğrenir. Bu grupların anatomik ve morfolojik yapıları hakkında bilgi sahibi olur. Bu ilkel gruplar ve gelişmiş hayvan grupları arasındaki bağlantıları öğrenerek akrabalık ilişkilerini kavrar. Bu gruplara ait olan türlerin taşıdığı farklı biyolojik özelliklerin doğal yaşamdaki önemlerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Branchiopoda, Echinodermata, Chaetognatha ve Hemichordata şubelerinin genel ve taksonomik özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Branchiopoda, Echinodermata, Chaetognatha ve Hemichordata şubelerinin genel özelliklerini öğretmek Bu şubelerde bulunan omurgasızların biyolojik, ekolojik ve anatomik yapılarını öğretmek Türlerin ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini kavratmak
Dersin Amacı Arthropoda'dan Echinodermata'ya kadar olan omurgasız hayvan gruplarının genel karakterlerini ve sistematiklerini öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eklembacaklıların genel özellikleri Uygulama:Arthropoda Şubesi ve Chelicerata Alt Şubesi’nin genel özellikleri, Scorpio sp.’nin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
2 Crustacea altşubesinin ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Araneida takımından Xysticus robustus’un ve Pardosa sp.’nin, inecelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
3 Copepoda sınıfının ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Solifugae takımından Galeodes sp.’nin, Acarina takımından Ixodes sp.’nin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
4 Malacostraca sınıfının ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Crustacea Altşubesinin genel özellikleri ve morfolojik özellikleri, Daphnia pulex’in incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
5 Stomatopoda takımı ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Cyclops strenius ve Gammarus pulex’in incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
6 Decapoda takımı ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Palaemon serratus ve Astacus astacus’un incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
7 Isopoda ve Amphipoda takımı ve türlerinin genel özellikleri Uygulama:Uniramia Altşubesinin ve Myriapoda Üstsınıfının genel özellikleri, Geophilus ferrugineus’un incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
8 Uniramia alt şubesi ve türlerin genel özellikleri Uygulama:Scolopendra cingulata ve Lithobius forficatus’un incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
9 Hexapoda üst sınıfının genel özellikleri Uygulama:Julus terrestris ve Scutigera coleopterata’nın incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
10 Hexapoda üst sınıfının anatomik özellikleri Uygulama:Insecta üstsınıfının genel özellikleri ve böceklerde görülen bacak tipleri
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
11 Apterygota sınıfının genel özellikleri Uygulama:Gryllotalpa gryllotalpa, Locusta migratoria ve Forficula auricularia türlerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
12 Pterygota sınıfının genel özellikleri Uygulama:Blatta orientalis, Mantis religiosa, Carabus auratus, Coccinella septempunctata ve Leptinotarsa decemlineata türlerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
13 Ekonomik böcek türlerinin biyolojileri Uygulama:Echinodermata Şubesinin genel özellikleri ve Asterias rubens türünün incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
14 Böcek takımlarının genel özelliklerinin karşılaştırılması Uygulama:Ophiura ophiura ve Paracentrotus lividus türlerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Salman, S., 2006. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme Yayıncılık, 501s. Ankara Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 14 30
Labaratuvar 6 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 204    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02 Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
Diğer Kaynaklar Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02 Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
Materyal
Dökümanlar Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02 Ayvaz, Y., Tabur, M.A. ve Aslan, E.G., 2009. Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 83, 106s.
Ödevler Dersle ilgili güncel bilgilere ulaşmak amacıyla verilen konular
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)