Ders Adı Bitki Morfolojisi ve Anatomisi I
Ders Kodu BIO-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitki hücresinin genel yapısı Hücre çeperinin yapısı Hücre çeperinin submikroskobik yapısı Hücre çeperinde oluşan yapılar Protoplast-sitoplazma Sitoplazmadaki organeller Vakuol-ergastik maddeler Dokular-meristem doku Daimi dokular, parankima Koruyucu doku Destek doku İletim dokusu, ksilem Floem Floem
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki hücresinin diğer hücrelerden ayırt edebilme becerisini kazanmak. Hücresel yapılanmada ayırt edici karakterleri tayin edebilmek. Hücresel farklılaşmada rol alan yapıları tanımak. Hücre farklılaşması ve doku oluşum mekanizmalarını belirlemek. Bitki doku yapılanmasını ve görev dağılım mekanizmasını tanımlayabilmek. Bitkilerde doku tiplerini birbirinden ayırt eden yapıları belirlemek. Hücre ve dokuların yapı ve organizasyon düzeylerinin uygulamalı olarak tanımlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitkilerin hücresel özelliklerini tanımak. Hücre yapılanmasını belirlemek. Hücreler arası iletişim mekanizmalarını sağlayan yapıları tanımak. Hücre organizasyonu hakkında bilgi edinmek. Hücre farklılaşmasının gereklerini belirlemek. Bitkilerde hücre çeşitlerini ve görevlerini tanımak. Hücresel organizasyon tipleri ve doku oluşum mekanizmalarını öğrenmek. Bitkilerde doku tipleri ve görevleri hakkında bilgi edinmek.
Dersin Amacı Bitkilerin sitolojik ve histolojik yapılarının tanımlanması. Sitolojik yapı: Hücrenin genel yapısını tanımak. Bitki hücresini diğer hücrelerden ayırt eden karakterleri öğrenmek. Hücre çeperinin genel özellikleri ve çeper yapısının gelişim ve farklılaşmasını öğrenmek. Farklı hücre tiplerinde gelişen çeper farklılıklarını öğrenmek. Hücre çeperi dışında var olan hücrenin diğer yapılarını tanımlamak. Protoplast ve içeriğini tanıtmak. Hücre organellerini tanımak. Genel özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak. Hücre organellerinin hücrede bulunma durumlarını belirtmek. Hücre iskeletini tanımak. Hücre iskeleti düzenleniş ve yapısal özelliği hakkında bilgi vermek. Hücre iskeletinin hücre yapılanması ve hücre bölünmesinde aktif rolünü belirtmek. Histolojik yapı: Dokunun genel yapısını tanıtmak. Doku oluşum mekanizmalarını belirtmek. Doku tiplerini ayırt etmek. Dokuların bitkide bulundukları yer ve görev farklılaşması hakkında bilgi vermek. Meristem dokunun önemini anlatmak. Bitkide bulunma durumu hakkında bilgi vermek. Sürekli dokuların genel özelliklerini anlatmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitki hücresinin genel yapısı Uygulama:Bitki hücresinin kısımları
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
2 Hücre çeperinin yapısı, hücre çeperinin submikroskobik yapısı Uygulama:Geçitler
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
3 Hücre çeperinde oluşan yapılar Uygulama:Ergastik maddeler
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
4 Protoplast-sitoplazmik yapılar ve bağlantıları Uygulama:Apikal meristem
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
5 Sitoplazmadaki organel ve görevleri Uygulama:Lateral meristem
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
6 Vakuol-ergastik maddeler Uygulama:Epidermis, parankima dokusu
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
7 Bitki dokuları, Doku sistemleri-meristem doku Uygulama:Stoma çeşitleri
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
8 Daimi dokular, temel doku, parankima Uygulama:Periderm, lentisel
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
9 Öğrenilen konuların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; Ara sınav
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
10 Epidermal sistem, Primer ve sekonder koruyucu doku Uygulama:Kollenkima
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
11 Doku tipleri; Destek doku; Kollenkima ve sklerenkima Uygulama:Sklerankima
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
12 İletim dokusunun tipleri, işleyişi ve oluşum şekilleri Uygulama:Gymnosperm odunu
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
13 Organik madde iletimini sağlayan Floem Uygulama:Angiosperm odunu
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
14 İletim demet tipleri, Salgı dokusu Uygulama:Salgı dokusu
  Ön Hazırlık: Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 4
3 3
4 4
5 4
6 4
7 3
8 2
9 3
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Campbell N.A., Reece J.B. 2010. Biyoloji, Palme yayıncılık Graham, L.E., vd. 2011.Bitki Biyolojisi, Palme yayıncılık. Mauseth, J.D. 2012. Bitki Biyolojisine Giriş. Nobel yayıncılık. Yentür, S., 1995. Bitki Anatomisi I. İstanbul Üniv. Fen Fakültesi yayınları, No. 227. Özyurt, S., 1992. Bitki Anatomisi II. Erciyes Üniv. Yayınları.
Diğer Kaynaklar Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)