Ders Adı Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Ders Kodu BIO-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Tohumsuz bitki gruplarının evrimsel açıdan yerini öğrenme Bu bitkilerin toplanma metotlarını öğrenme ve teşhis edebilme. Ekolojik ve ekonomik önemlerini kavrama. Tür çeşitliliğinin farkına varma. Türlerin ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini kavrama. Doğayı bilinçli kullanma ve doğadaki bitkilerin yetişme şartlarını anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Bitkilerin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi, Bitkilerde Üreme Tipleri, Prokaryot ve ökaryot canlılar hakkında genel bilgi, Prokaryot ve ökaryot alglerin genel özellikleri, Alglerin üremeleri, yayılışları, sistematiği ve ekonomik önemleri, Mantarlar, likenler, karayosunları ve eğrelti otlarının genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tohumsuz bitkilere ait her bir sistematik kategoriye değinilerek, ekolojik ve ekonomik açıdan önemli türlerin biyolojisini ayrıntılı olarak açıklamak Tohumsuz bitkilerin toplanma yöntemlerini ve teşhis metotlarını öğretmek Bu bitkileri evrimsel olarak tanıtmak Ekosistemdeki önemini kavratmak
Dersin Amacı Tohumsuz bitkilerin gruplarını, önemli özelliklerini ve önemli türlerini tanıtmak. Sistematiğin tarihçesi, önemi, kullanım alanları, prokaryot bakteri ve siyanobakteriler ile ökaryot olan algler arasındaki farklılıklar, mantarlar, likenler, karayosunları ve eğreltileri evrimsel sıraya göre anlatmak ve biyolojilerini açıklamak. Tohumsuz bitki gruplarını anahatlarıyla tanıtmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki taksonomisinin genel prensipleri ve bitkilerin sınıflandırılması Uygulama: Cyanophyta (Mavi – Yeşil Algler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
2 Bitkilerde üreme ve üreme tipleri Uygulama: Chlorophyta (Yeşil Algler)) ve Charophyta (Su Şamdanları)örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
3 Alglerin genel özellikleri ve yaşama ortamları Uygulama: Dinophyta (Ateş rengi Algler) ve Bacillariophyta (Silisli Algler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
4 Alglerin önemi, sistematiği; Cyanophyta (Mavi-Yeşil algler) bölümünün genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Euglenophyta (Kamçılı algler) ve Xanthophyta (Sarı Algler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
5 Chlorophyta (Yeşil algler) ve Charophyta bölümlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Chrysophyta (Altın rengi Algler) ve Phaeophyta – I (Esmer Algler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
6 Euglenophyta (Kamçılı algler),Dinophyta (Ateş rengi algler) ve Bacillariophyta (Silisli algler) bölümlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Phaeophyta - II (Esmer Algler) ve Rhodophyta - I (Kırmızı Algler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
7 Xanthophyta (Sarı algler),Chrysophyta (Altın rengi algler) ve Phaeophyta (Esmer algler) bölümlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Rhodophyta -II (Kırmızı Algler) örneklerinin incelenmesi; Örneklerin toplu gösterimi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat.
8 Rhodophyta (Kırmızı algler) ve Mycophyta (Mantarlar)bölümlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Myxomycota (Cıvık mantarlar) ve Chytridiomycota örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
9 Myxomycota (Cıvık mantarlar), Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota’nın genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Oomycota örneklerinin incelenmesi; Zygomycota (Ekmek küfleri) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
10 Ascomycota (Keseli mantarlar) bölümünün genel özellikleri ve sistematiği Uygulama:Ascomycota (Keseli mantarlar) ve Basidiomycota örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
11 Basidiomycota bölümünün genel özellikleri ve sistematiği Uygulama:Deuteromycota ve Lichenes (Likenler) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
12 Likenlerin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama:Musci (Yapraklı karayosunları) ve Hepaticae (Ciğer otları) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
13 Bryophyta (Karayosunları) bölümünün genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Lepidophyta (Kibrit otları) örneklerinin incelenmesi; Sphenophyta (At kuyrukları) örneklerinin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
14 Psilophyta (Çıplak eğreltiler) ve Lepidophyta (Kibrit otları) bölümlerinin genel özellikleri ve sistematikleri; Phenophyta (At kuyrukları), ve Pterophyta (Eğrelti otları) bölümlerinin genel özellikleri ve sistematikleri Uygulama: Pterophyta (Eğrelti otları) örneklerinin incelenmesi; Örneklerin toplu gösterimi
  Ön Hazırlık: Altuner, Z., 2007. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II, Gaziosmanpasa Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Tokat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 14 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)