Ders Adı Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Ders Kodu BIO-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tohumsuz bitki gruplarının evrimsel açıdan yerini öğrenme Bu bitkilerin toplanma metotlarını öğrenme ve teşhis edebilme. Ekolojik ve ekonomik önemlerini kavrama. Tür çeşitliliğinin farkına varma. Türlerin ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini kavrama. Doğayı bilinçli kullanma ve doğadaki bitkilerin yetişme şartlarını anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitkilerin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi, Bitkilerde Üreme Tipleri, Prokaryot ve ökaryot canlılar hakkında genel bilgi, Prokaryot ve ökaryot alglerin genel özellikleri, Alglerin üremeleri, yayılışları, sistematiği ve ekonomik önemleri, Mantarlar, likenler, karayosunları ve eğrelti otlarının genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tohumsuz bitkilere ait her bir sistematik kategoriye değinilerek, ekolojik ve ekonomik açıdan önemli türlerin biyolojisini ayrıntılı olarak açıklamak Tohumsuz bitkilerin toplanma yöntemlerini ve teşhis metotlarını öğretmek Bu bitkileri evrimsel olarak tanıtmak Ekosistemdeki önemini kavratmak
Dersin Amacı Tohumsuz bitkilerin gruplarını, önemli özelliklerini ve önemli türlerini tanıtmak. Sistematiğin tarihçesi, önemi, kullanım alanları, prokaryot bakteri ve siyanobakteriler ile ökaryot olan algler arasındaki farklılıklar, mantarlar, likenler, karayosunları ve eğreltileri evrimsel sıraya göre anlatmak ve biyolojilerini açıklamak. Tohumsuz bitki gruplarını anahatlarıyla tanıtmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 1
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)