Ders Adı Hidrobiyoloji
Ders Kodu BIO-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Su döngüsü ve önemi Göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri Göllerin ekolojik ve limnolojik sınıflandırılması Akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri Su canlılarının sınıflandırılması Sularda besin zinciri Su kirliliğinin önlenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkilerinin verilmesi ve pratikte uygulanması
Dersin Amacı Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkilerinin kavratılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, hidrobiyoloji ile ilgili bazı kavramlar ve terimler, su ortamı ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
2 İç suların sınıflandırılması ve göller
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
3 Göl suyunun fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
4 Göl suyunun fiziksel özelliklerinin sucul canlılar üzerine etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
5 Göl suyunun kimyasal özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
6 Göl suyunun kimyasal özelliklerinin sucul canlılar üzerine etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
7 Göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
8 Göllerde ötrofikasyon olayı ve ötrofikasyonun neden olduğu problemler.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
9 Akarsular ve çeşitli akarsu tipleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
10 Akarsularda zonasyon.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
11 Akarsuların fiziko-kimyasal özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
12 Su canlılarının sınıflandırılması ve bölgelere göre yayılışları.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
13 Su ortamında organik madde dolaşımı ve besin zinciri
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
14 Canlıların sucul yaşama uyumu, suların kirlenmesi ve kirliliğin sucul canlılara etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 4
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 7 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hidrobiyoloji ders notları
Diğer Kaynaklar Çınar, Ö. “Çevre kirliliği ve kontrolü”, Nobel yayın no:1331. Sönmez,A.Y., Hisar, O., Karataş, M., Arslan, G., Aras, M.S. “Sular Bilgisi”, Nobel yayın no:1258.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)