Ders Adı Hidrobiyoloji
Ders Kodu BIO-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Su döngüsü ve önemi Göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri Göllerin ekolojik ve limnolojik sınıflandırılması Akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri Su canlılarının sınıflandırılması Sularda besin zinciri Su kirliliğinin önlenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkilerinin verilmesi ve pratikte uygulanması
Dersin Amacı Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, göller, göl suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması, akarsular, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri, tatlısu canlılarının sınıflandırılması, su ortamında besin zinciri, su kirliliği ve canlılara etkilerinin kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, hidrobiyoloji ile ilgili bazı kavramlar ve terimler, su ortamı ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
2 İç suların sınıflandırılması ve göller
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
3 Göl suyunun fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
4 Göl suyunun fiziksel özelliklerinin sucul canlılar üzerine etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
5 Göl suyunun kimyasal özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
6 Göl suyunun kimyasal özelliklerinin sucul canlılar üzerine etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
7 Göllerin ekolojik ve limnolojik olarak sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
8 Göllerde ötrofikasyon olayı ve ötrofikasyonun neden olduğu problemler.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
9 Akarsular ve çeşitli akarsu tipleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
10 Akarsularda zonasyon.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
11 Akarsuların fiziko-kimyasal özellikleri.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
12 Su canlılarının sınıflandırılması ve bölgelere göre yayılışları.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
13 Su ortamında organik madde dolaşımı ve besin zinciri
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
14 Canlıların sucul yaşama uyumu, suların kirlenmesi ve kirliliğin sucul canlılara etkisi.
  Ön Hazırlık: Limnoloji/ Prof.Dr. Jülide TANYOLAÇ, Hatiboğlu Yayınları No:67
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 4
6 4
7 1
8 1
9 4
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 7 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Hidrobiyoloji ders notları
Diğer Kaynaklar Çınar, Ö. “Çevre kirliliği ve kontrolü”, Nobel yayın no:1331. Sönmez,A.Y., Hisar, O., Karataş, M., Arslan, G., Aras, M.S. “Sular Bilgisi”, Nobel yayın no:1258.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)