Ders Adı Moleküler Biyoloji I
Ders Kodu BIO-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, hücre için önemli olan olayları moleküler düzeyde öğrenerek, öğrendikleri bilgileri moleküler problemleri çözmede kullanabilirler. Canlılar arasındaki genetik farklılıkları öğrenerek, bu konuları inceleyecek temel araştırma ve proje çalışması yapabilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyomoleküller ve hücre, Nükleik asitler, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarımı, Gen ve genom yapısı, Virüsler, Genetik bilginin ifade edilmesi: transkripsiyon, Protein sentezi, Mutasyonlar ve mutagenez. Rekombinant DNA teknolojisi, Moleküler Biyoloji Teknikleri I: Nükleik asit teknikleri. Moleküler BiyolojiTeknikleri II: Protein analizi teknikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin, canlılar arasında pek çok farklı özelliğin temelde moleküler seviyede biyolojik olayların incelenmesiyle açıklanabileceğini öğrenmesini sağlamak. Canlılarda biyomoleküller arasındaki biyolojik olayların öğrenilmesiyle pek çok araştırma alanında çeşitli uygulama becerisi kazanmasını sağlamak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin canlılardaki önemli biyomolekülleri ve moleküler süreçleri detaylı olarak öğrenmesi sağlamak, canlıların gen yapıları ve fonksiyonlarını öğrenmesi sağlamak, canlıların genetik özellikler açısından birbirlerinden farklılıkları hakkında temel bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hücre ve hücre yapısı
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
2 Biyomoleküller
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
3 Nükleik asitler
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
4 DNA replikasyonu
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
5 DNA hasarı ve onarımı
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
6 Gen ve genom yapısı
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
7 Bakteri genetiği
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
8 Virüsler
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
9 Genetik bilginin ifade edilmesi: transkripsiyon
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
10 Protein sentezi
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
11 Mutasyonlar
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
12 Mutagenez
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
13 Hücre haberleşme mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
14 Hücre haberleşme mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 0
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 0
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 0
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 0
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 0
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 0
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 0
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 0
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Moleküler Biyoloji Ders notları.
Diğer Kaynaklar Molecular Biology Book.Nobel Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)