Ders Adı Moleküler Biyoloji II
Ders Kodu BIO-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları DNA izolsayonu, jel elektroforezi, PCR vb. nükleik asit tekniklerini öğrenmek Proteomiks ve biyoinformatik hakkında teorik bilgiler edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Rekombinant DNA teknolojisi, Moleküler Biyoloji teknikleri I: Nükleik asit teknikleri, Moleküler Biyoloji teknikleri II: Protein analiz teknikleri, genomiks, biyoinformatik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin nükleik asit teknikleri ve protein analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin Amacı Moleküler biyolojide kullanılan temel teknikleri öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Rekombinant DNA teknolojisi
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
2 Yabancı bir genin plazmite aktarılması yöntemleri
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
3 Ökaryotik genlerin klonlanması ve ifadesi
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
4 Genomik kütüphane
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
5 DNA'nın in vitro olarak çoğaltılamsı: Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
6 RAPD (Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA), Jel Elektroforezi
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
7 RFLP (Restriksiyon Fragment Analizi)
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
8 Hibridizasyon Teknikleri
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
9 Blotlama Teknikleri, Southern Blot
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
10 Northern Blot, Western Blot ve Eastern Blot Teknikleri
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
11 DNA dizi analizi yöntemleri
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
12 Sanger Dizi Analiz Yöntemi ve Maxam-Gilbert Kimyasal Degredasyon Yöntemi
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
13 Otomatik DNA Dizi Analizi, Shotgun Dizileme Yöntemi
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
14 Yeni Nesil Sekanslama Metodları ve teknolojisinin kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Biyoloji - Campbell, 2017, Palme Yayınevi Moleküler Biyoloji Teknikleri, 2017, Hipokrat Yayınevi Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler, 2018, Nobel Tıp Kitapevleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 2 10
Ödev 2 10
Devam 10 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 1 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve slaytlar.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve slaytlar.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ve slaytlar.
Ödevler Dersle ilgili güncel bilgilere ulaşmak amacıyla verilen konular
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)