Ders Adı Genetik I
Ders Kodu BIO-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Genetik terminolojiyi kavramak Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farkları çözmek Kalıtsal özelliklerin nesiller boyu nasıl aktarıldığını tespit etmek Genler arasındaki etkileşimin fenotip üzerine etkilerini fark etmek Mendel ve Mendel-tipi olmayan kalıtım mekanizmalarının sonuçlarını tahmin etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Genetiğe giriş, Genetik ve kalıtım, Genetiğin tarihçesi, genetik terminoloji, Fenotip-Genotip ve Çevre arasındaki etkileşim, Kalıtımın sitolojik esasları, Hücre, Kromozomlar, Hücre bölünmesi, Mitoz Bölünme ve önemi, Mayoz Bölünme ve önemi, Üreme ve üreme hücrelerinin oluşumu, Monohibrit ve dihibrit kalıtım mekanizmaları, Genetik interaksiyonlar, Multiple allelizm.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi Mendel genetiği ve genler arasındaki etkileşimin mekanizmasını öğretmektir
Dersin Amacı Bu dersin amacı genetik bilginin bir sonraki kuşağa aktarımı, bilginin depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi ve ifade edilmesi konusunda temel genetik bilgi birikimi kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genetik ve kalıtım, genetiğin tarihçesi ve genetik terminolojinin açıklanması
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
2 Genotip- fenotip ve çevre arasındaki etkileşimler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
3 Kalıtımın sitolojik esasları; hücre ve vücuttaki fonksiyonlarına göre hücre tipleri, kromozomlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
4 Hücre bölünmesi: mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırmalı olarak açıklanması
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
5 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
6 Üreme ve üreme hücrelerinin oluşumu; spermatogenezis, oogenezis, Bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumu; mikrosporogenezis, megasporogenezis
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
7 Monohibrit kalıtım ve tam dominatlık; monohibrit oranın modifikasyonları, ekivalentlik, kodominantlık, letal genler, testcross, backcross
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
8 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
9 Dihibrit kalıtım, gamet ve zigot kombinasyonlarının belirlenmesi, dihibrit oranın modifikasyonları
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
10 Genetik interaksiyonlar; epistatik interaksiyonlar ve toplam etkili çift interaksiyonlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
11 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
12 Multiple allelizm, hayvanlarda multiple allelizm, bitkilerde multiple allelizm ve kendine kısırlık
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
13 İnsanlarda multiple allelizm ve kan grupları, kan uyuşmazlığı
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
14 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan Genetik I ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan Genetik I ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan Genetik I ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)