Ders Adı Genetik I
Ders Kodu BIO-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genetik terminolojiyi kavramak Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farkları çözmek Kalıtsal özelliklerin nesiller boyu nasıl aktarıldığını tespit etmek Genler arasındaki etkileşimin fenotip üzerine etkilerini fark etmek Mendel ve Mendel-tipi olmayan kalıtım mekanizmalarının sonuçlarını tahmin etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genetiğe giriş, Genetik ve kalıtım, Genetiğin tarihçesi, genetik terminoloji, Fenotip-Genotip ve Çevre arasındaki etkileşim, Kalıtımın sitolojik esasları, Hücre, Kromozomlar, Hücre bölünmesi, Mitoz Bölünme ve önemi, Mayoz Bölünme ve önemi, Üreme ve üreme hücrelerinin oluşumu, Monohibrit ve dihibrit kalıtım mekanizmaları, Genetik interaksiyonlar, Multiple allelizm.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi Mendel genetiği ve genler arasındaki etkileşimin mekanizmasını öğretmektir
Dersin Amacı Bu dersin amacı genetik bilginin bir sonraki kuşağa aktarımı, bilginin depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi ve ifade edilmesi konusunda temel genetik bilgi birikimi kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genetik ve kalıtım, genetiğin tarihçesi ve genetik terminolojinin açıklanması
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
2 Genotip- fenotip ve çevre arasındaki etkileşimler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
3 Kalıtımın sitolojik esasları; hücre ve vücuttaki fonksiyonlarına göre hücre tipleri, kromozomlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
4 Hücre bölünmesi: mitoz ve mayoz bölünmenin karşılaştırmalı olarak açıklanması
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
5 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
6 Üreme ve üreme hücrelerinin oluşumu; spermatogenezis, oogenezis, Bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumu; mikrosporogenezis, megasporogenezis
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
7 Monohibrit kalıtım ve tam dominatlık; monohibrit oranın modifikasyonları, ekivalentlik, kodominantlık, letal genler, testcross, backcross
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
8 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
9 Dihibrit kalıtım, gamet ve zigot kombinasyonlarının belirlenmesi, dihibrit oranın modifikasyonları
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
10 Genetik interaksiyonlar; epistatik interaksiyonlar ve toplam etkili çift interaksiyonlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
11 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
12 Multiple allelizm, hayvanlarda multiple allelizm, bitkilerde multiple allelizm ve kendine kısırlık
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
13 İnsanlarda multiple allelizm ve kan grupları, kan uyuşmazlığı
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
14 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Genetik I ders notları
Diğer Kaynaklar Genetik I ders notları
Materyal
Dökümanlar Genetik I ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)