Ders Adı Genetik II
Ders Kodu BIO-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Canlılardaki cinsiyet belirleme sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek İnsanlardaki cinsiyet anormalliklerinin nedenlerini kavramak Rekombinant frekansı ile genler arasındaki mesafeyi ölçerek, kromozom haritaları çıkarmak Mutasyonların nasıl meydana geldiğini ve canlılar üzerindeki etkilerini keşfetmek Poligenik ve kantitatif kalıtımın özelliklerini fark etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cinsiyetin belirlenmesi, Monoploid ve diploid organizmalarda cinsiyet kromozomları, X kromozomunun birinci ve ikinci ayrılamaması (Primer ve sekonder nondisjunction) durumu, Gynandromorfizm, İnsanda cinsiyet belirlenmesi ve cinsiyet anormallikleri, Gen bağlılığı ve rekombinasyon, Kromozom haritaları ve crossing over oranını etkileyen faktörler, Mutasyonlar (Gen mutasyonları, kromozom yapı mutasyonları ve Kromozom sayı mutasyonları), poligenik ve kantitatif kalıtım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi cinsiyete bağlı kalıtım ve mutasyonların orijinini öğretmektir
Dersin Amacı Bu dersin amacı cinsiyetin, bağlı genlerin ve mutasyonların genetik varyantların ortaya çıkmasında nasıl ve ne kadar etkili oldukları sorusuna cevap aramaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Cinsiyetin belirlenmesi, diploid ve monoploid organizmalarda cinsiyet kromozomları ve cinsiyet sistemleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
2 Primer ve sekonder nondisjuction, Drosophyla’da cinsiyet belirlenme mekanizması, Gynandromorfizm
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
3 İnsanda eşeye bağlı kalıtım, insanda cinsiyet anormallikleri, kanatlılarda eşeye bağlı kalıtım, cinsiyetle sınırlı genler (sekonder eşey karakterleri), cinsiyetle etkilenen genler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
4 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
5 Rekombinasyonlar, Gen bağlılığı: Bağlantı tipleri, bağlantının derecesi ve kuvveti, kromozom haritaları
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
6 Mutasyonlar, Gen (nokta) mutasyonları : Transisyonlar, transversiyonlar, insersiyonlar ve delesyonlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
7 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
8 Yapısal kromozom mutasyonları, yapısal kromozom mutasyonlarının etkileri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
9 Sayısal kromozom mutasyonları; Euploidi : monoploidi, diploidi ve poliploidi
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
10 Poliploidinin meydana gelişi, tür melezlerinin verimli hale getirilmesi, poliploid çeşitleri (autopoliploidi ve allopoliploidi)
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
11 Aneuploidi ve aneuploid türler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
12 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
13 Multifaktöryel (poligenik) kalıtım ve araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
14 Kantitatif kalıtım
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Genetik II ders notları
Diğer Kaynaklar Yıldırım, A., Karadağ, Y, Kandemir, N., Sakin, M.A. 2008. Genetik. Nobel Yay. Dağıtım Ltd. Şti. Ankara.270s. Erensayın, C., 2000. Genetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 227 s. Erensayın, C., 2000. Çözümlü Genetik Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 149 s. Internet
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)