Ders Adı Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
Ders Kodu BIO-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia şubelerindeki canlıların evrim mekanizmasını, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini anlar Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın sınıflandırılmalarını, morfolojilerini ve ekolojilerini öğrenir Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın zocoğrafik dağılımında etkili olan faktörleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata?nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata ve Cephalochordata? nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Chondrichthyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum sistemleri vb, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın biyolojik, ekolojik, anatomik ve diğer genel özelliklerini öğretmek Bu gruplardaki omurgalı hayvanları, diğerlerinden ayıran özellikler hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Hayvanların sınıflandırılması, hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel özellikler, hayvanların isimlendirilmesi. Kordalıların temel özellikleri, kordalıların kökeni ve filogenisi, kordalıların alt sistematik grupları. İlkel kordalılar hakkında bilgi. Yuvarlak ağızlıların karakteristik özellikleri ve genel bilgiler. Kıkırdaklı balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. Kemikli balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. İki yaşamlıların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri ve sistematiği hakkında genel bilgileri vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Uygulama: Omurgalı hayvanların sistematiğinde kullanılan bazı terimler, omurgalı hayvanların yakalanması ve korunması
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
2 Kordalıların Genel Özellikleri, Kökeni ve Alt Sistematik Grupları Uygulama: Balıklarda yaş tayini ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
3 Protochordata, Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata’nın Sistematiği. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Uygulama: Squaliformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
4 Cyclostomata’nın genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Rajiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
5 Chondrichthyes: Karakteristik özellikleri, morfoloji ve deri. Uygulama: Clupeiformes ve Anguilliformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
6 Chondrichthyes’in anatomik ve morfolojik özellikleri Uygulama: Beloniformes, Gasterosteiformes ve Gadiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
7 Chondrichthyes’in davranış, ekonomik önemi ve iskelet sistemi Uygulama: Perciformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
8 Kemikli balıkların (Osteichthyes) karakteristik özellikleri Uygulama: Tatlı su balıkları teşhis anahtarlarının kullanılması
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
9 Osteichthyes’ in iskelet, kas ve sindirim sisteminin özellikleri Uygulama: Acipenseriformes ve Salmoniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
10 Osteichthyes’in dolaşım, boşaltım, solunum ve sinir sistemleri Uygulama: Prciformes ve Siluriformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
11 Chondrichthyes ve Osteichthyes genel özelliklerinin karşılaştırılması Uygulama: Cyprinodontiformes ve cypriniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
12 Amphibia’nın karakteristik özelliklerinden morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama: Amphibia türleri tayin anahtarının kullanılması.
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
13 Amphibia’nın dolaşım, solunum, boşaltım, endokrin bez, sinir sistemi, üreme ve yaşam alanları Uygulama: Urodela takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
14 Amphibia türlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Anura takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 1 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
Diğer Kaynaklar -İnternet -Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition. Prentice Hall, New Jersey. Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s., Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Farklı türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması.
Sınavlar
Materyal Diğer Ara sınav ve Final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)