Ders Adı Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
Ders Kodu BIO-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia şubelerindeki canlıların evrim mekanizmasını, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini anlar Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın sınıflandırılmalarını, morfolojilerini ve ekolojilerini öğrenir Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın zocoğrafik dağılımında etkili olan faktörleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata?nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata ve Cephalochordata? nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri. Chondrichthyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum sistemleri vb, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın biyolojik, ekolojik, anatomik ve diğer genel özelliklerini öğretmek Bu gruplardaki omurgalı hayvanları, diğerlerinden ayıran özellikler hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Hayvanların sınıflandırılması, hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel özellikler, hayvanların isimlendirilmesi. Kordalıların temel özellikleri, kordalıların kökeni ve filogenisi, kordalıların alt sistematik grupları. İlkel kordalılar hakkında bilgi. Yuvarlak ağızlıların karakteristik özellikleri ve genel bilgiler. Kıkırdaklı balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. Kemikli balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. İki yaşamlıların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri ve sistematiği hakkında genel bilgileri vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Uygulama: Omurgalı hayvanların sistematiğinde kullanılan bazı terimler, omurgalı hayvanların yakalanması ve korunması
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
2 Kordalıların Genel Özellikleri, Kökeni ve Alt Sistematik Grupları Uygulama: Balıklarda yaş tayini ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
3 Protochordata, Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata’nın Sistematiği. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Uygulama: Squaliformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
4 Cyclostomata’nın genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Rajiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
5 Chondrichthyes: Karakteristik özellikleri, morfoloji ve deri. Uygulama: Clupeiformes veAnguilliformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
6 Chondrichthyes’in anatomik ve morfolojik özellikleri Uygulama: Beloniformes ve Gasterosteiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
7 Chondrichthyes’in davranış, ekonomik önemi ve iskelet sistemi Uygulama: Perciformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
8 Kemikli balıkların (Osteichthyes) karakteristik özellikleri Uygulama: Tatlı su balıkları teşhis anahtarlarının kullanılması
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
9 Osteichthyes’ in iskelet, kas ve sindirim sisteminin özellikleri Uygulama: Acipenseriformes ve Salmoniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
10 Osteichthyes’in dolaşım, boşaltım, solunum ve sinir sistemleri Uygulama: Siluriformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
11 Chondrichthyes ve Osteichthyes genel özelliklerinin karşılaştırılması Uygulama: Cyprinodontiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
12 Amphibia’nın karakteristik özelliklerinden morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama: Cypriniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
13 Amphibia’nın dolaşım, solunum, boşaltım, endokrin bez, sinir sistemi, üreme ve yaşam alanları Uygulama: Cypriniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
14 Amphibia türlerinin genel özellikleri ve sistematiği Uygulama: Cypriniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
Diğer Kaynaklar -İnternet -Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition. Prentice Hall, New Jersey. Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s., Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Farklı türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması.
Sınavlar
Materyal Diğer Ara sınav ve Final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)