Ders Adı Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II
Ders Kodu BIO-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait canlılar? ın sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğrenir Bu omurgalı hayvan sınıflarının evrimsel olarak yerlerini kavrar Türkiye? nin omurgalı hayvan biyoçeşitliliğinin öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar), Mammalia (Memeliler); sistematikleri, karakteristik özellikleri, morfolojileri, deri ve renk özellikleri, destek hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, duyu organları, üreme organları, yaşama ortamları, insanlarla ilişkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu sınıflardaki canlıların, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini kavratmak Ülkemizin omurgalı biyoçeşitliliğini öğretmek Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarının sistematik ve biyolojik özelliklerini kavratmak
Dersin Amacı Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar) ve Mammalia (Memeliler) sınıflarının sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Reptilia sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama:Reptilia türleri tayin anahtarının kullanılması.
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
2 Reptilia sınıfının kas sistemi ve hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama: Testudinata takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
3 Reptilia sınıfının solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları. Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
4 Reptilia sınıfının besinleri, düşmanları ve türlerin sistematiği Uygulama: Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
5 Aves sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama: Podicipediformes ve Pelacaniformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
6 Aves sınıfında bulunan canlıların kas, hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama: Ciconiiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
7 Aves sınıfında bulunan canlıların solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları Uygulama: Anseriformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
8 Aves sınıfında bulunan canlıların besinleri, düşmanları ve türlerin sistematiği Uygulama: Falconiformes, Gruiformes ve Galliformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
9 Aves sınıfı ile diğer sınıfların karşılaştırılması Uygulama: Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes ve Apodiformes takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
10 Mammalia (Memeliler) sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama: Marsupialia, Insectivora ve Chiroptera takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
11 Memelilerin kas sistemi ve hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama: Lagomorpha, Rodentia ve Cetacea takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
12 Memelilerin solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları. Uygulama: Carnivora takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
13 Memelilerin besinleri ve düşmanları Uygulama: Proboscidea ve Artiodactyla takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
14 Memelilerin sistematiği Uygulama: Primates takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 14 30
Labaratuvar 6 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
Diğer Kaynaklar 1- İnternet 2- Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition. Prentice Hall, New Jersey. 3- Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s., Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması. Türkiye’ de bulunan sürüngen, kuş ve memeli türlerinin araştırılması
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)