Ders Adı Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II
Ders Kodu BIO-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait canlılar? ın sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğrenir Bu omurgalı hayvan sınıflarının evrimsel olarak yerlerini kavrar Türkiye? nin omurgalı hayvan biyoçeşitliliğinin öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar), Mammalia (Memeliler); sistematikleri, karakteristik özellikleri, morfolojileri, deri ve renk özellikleri, destek hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, duyu organları, üreme organları, yaşama ortamları, insanlarla ilişkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu sınıflardaki canlıların, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini kavratmak Ülkemizin omurgalı biyoçeşitliliğini öğretmek Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarının sistematik ve biyolojik özelliklerini kavratmak
Dersin Amacı Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar) ve Mammalia (Memeliler) sınıflarının sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Reptilia sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama:Amphibia türleri tayin anahtarının kullanılması ve Urodela takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
2 Reptilia sınıfının kas sistemi ve hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama:Anura takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
3 Reptilia sınıfının solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları. Uygulama:Testudinata takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
4 Reptilia sınıfının besinleri, düşmanları ve türlerin sistematiği Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Gekkonidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
5 Aves sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
6 Aves sınıfında bulunan canlıların kas sistemi ve hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Scincidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
7 Aves sınıfında bulunan canlıların solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Lacertidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
8 Aves sınıfında bulunan canlıların besinleri, düşmanları ve türlerin sistematiği Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Lacertidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
9 Aves sınıfının diğer sınıfların karşılaştırılması Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Amphisbaenidae ve Typhlopidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
10 Mammalia (Memeliler) sınıfının morfoloji, deri, renk ve iskelet sistemi Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi ( Boidae ve Colibridae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
11 Memelilerin kas sistemi ve hareket, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Colubridae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
12 Memelilerin solunum, endokrin bez, sinir sistemi, duyu organları, üreme ve yaşama ortamları. Uygulama:Squamata takımına ait örneklerin incelenmesi (Viperidae familyası)
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
13 Memelilerin besinleri, düşmanları Uygulama:Aves sınıfına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
14 Memelilerin sistematiği Uygulama:Mammalia sınıfına ait örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar Palme yayıncılık, 841 s. Ankara. Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
Diğer Kaynaklar 1- İnternet 2- Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition. Prentice Hall, New Jersey. 3- Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s., Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması. Türkiye’ de bulunan sürüngen, kuş ve memeli türlerinin araştırılması
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)