Ders Adı Bitki Fizyolojisi
Ders Kodu BIO-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Fizyolojik araştırmaların nasıl yapılacağının öğrenilmesi. Fizyolojikal ekoloji sorunlarının çözümü için hipotezler geliştirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Bitki fizyolojisinin tanımı, amacı, metabolizma, anabolizma ve katabolizmanın tarifleri. Su ve hücreler:difüzyon, su potansiyeli,ozmozis, su taşınımı,terleme, stoma hareketleri. Toprak ve mineral beslenme: toprağın yapısı ve dokusu, esas elementler ve rolleri, iyon alınımı ve taşınımı. Fotosentez: ışık reaksiyonları, karbon dioksid fiksasyonu, C3 çemberi (Calvin çemberi), C4 çemberi, CAM döngüsü. Solunum: glikolizis, TCA çemberi, elektron taşınımı ve ATP sentezi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevreye duyarlılık kazandırma hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bitki metabolizmasının öğrenilmesi, bitki ve çevresine fizyolojik bakış yeteneği kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki fizyolojisinin tarifi, amacı, fizyolojik araştırmalarda yöntem
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
2 Su ve hücreler, difüzyon, su potansiyeli
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
3 Ozmozis, membranlar, su potansiyelinin bileşenleri ve birimleri
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
4 Şişme, su taşınımı, kohezyon hipotezi
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
5 Terleme, stoma hareketleri
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
6 Toprak ve mineral beslenme,toprakların yapısı ve dokusu
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
7 Esas elementler ve fonksiyonları, iyon alınım ve taşınımı
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
8 Fotosentez,ışık reaksiyonları, karbondioksit fiksasyonu, C3 çemberi
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
9 C4 çemberi, CAM döngüsü, ışık solunumu
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
10 Fotosenteze etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
11 Solunum, glikolizis, fermentasyon
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
12 TCA çemberi, elektron taşınımı ve ATP sentezi
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
13 Solunum reaksiyonları esnasında muhtelif noktalardan sapmalarla yapım reaksiyonlarına geçiş
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
14 Pentoz fosfat ve glioksilat yolları
  Ön Hazırlık: Kadıoğlu, A. 2016. Bitki Fizyolojisi.Gündüz Ofset Basım Yayım Matbaacılık, Trabzon.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 14 30
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Ödevler
Sınavlar Vize ve final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)