Ders Adı Bitki Fizyolojisi
Ders Kodu BIO-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Damla GÜVERCİN
Dersin Öğrenme Çıktıları Fizyolojik araştırmaların nasıl yapılacağının öğrenilmesi. Fizyolojikal ekoloji sorunlarının çözümü için hipotezler geliştirme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki fizyolojisinin tanımı, amacı, metabolizma, anabolizma ve katabolizmanın tarifleri. Su ve hücreler:difüzyon, su potansiyeli,ozmozis, su taşınımı,terleme, stoma hareketleri. Toprak ve mineral beslenme: toprağın yapısı ve dokusu, esas elementler ve rolleri, iyon alınımı ve taşınımı. Fotosentez: ışık reaksiyonları, karbon dioksid fiksasyonu, C3 çemberi (Calvin çemberi), C4 çemberi, CAM döngüsü. Solunum: glikolizis, TCA çemberi, elektron taşınımı ve ATP sentezi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevreye duyarlılık kazandırma hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bitki metabolizmasının öğrenilmesi, bitki ve çevresine fizyolojik bakış yeteneği kazandırma.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitki fizyolojisinin tarifi, amacı, fizyolojik araştırmalarda yöntem Uygulama: Deneylerde kullanılacak malzemelerin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
2 Su ve hücreler, difüzyon, su potansiyeli Uygulama: Çimlenmeye ışığın etkisi
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
3 Ozmozis, membranlar, su potansiyelinin bileşenleri ve birimleri Uygulama: Difüzyon deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
4 Şişme, su taşınımı, kohezyon hipotezi Uygulama: Şişme deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
5 Terleme, stoma hareketleri Uygulama: Plazmoliz ve deplazmoliz deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
6 Toprak ve mineral beslenme,toprakların yapısı ve dokusu Uygulama: Sitoplazmik zarların seçici geçirgenliğinin ispatı
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
7 Esas elementler ve fonksiyonları, iyon alınım ve taşınımı Uygulama: Bitki yapısına katılan elementlerin tayini ile ilgili deneyler
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
8 Fotosentez: ışık reaksiyonları, karbondioksit fiksasyonu, C3 çemberi Uygulama: Bitki organlarında gıda depolanması
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
9 C4 çemberi, CAM döngüsü, ışık solunumu Uygulama: Su potansiyeli tayin deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
10 Fotosenteze etki eden faktörler Uygulama: Bitkilerin topraktan mineral madde aldığının ispatı
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
11 Solunum: Glikolizis, fermentasyon Uygulama: Terlemenin ispatı
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
12 TCA çemberi, Elektron taşınımı ve ATP sentezi Uygulama: Fotosentez deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
13 Solunum reaksiyonları esnasında muhtelif noktalardan sapmalarla yapım reaksiyonlarına geçiş Uygulama: Solunum deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
14 Pentoz fosfat ve glioksilat yolları Uygulama: Geotropizma ve fototropizma deneyleri
  Ön Hazırlık: Ders notları Bitki Fizyolojisi Laboratuvar klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları. Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Arasınav ve final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)