Ders Adı Hayvan Embriyolojisi
Ders Kodu BIO-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Embriyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini ve gelişimlerini anlar. Embriyo dışında gelişen yapıları (ekstraembriyonik yapılar) tanımlar. Gamet oluşumu hakkında bilgi sahibi olur. Farklı hayvan grupları arasındaki gelişimsel farklılıkları kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Erkek ve dişi üreme organları, gametogenezis (spermetogenezis, oogenezis) ve döllenme, amphioxusda, amfibilerde, kuş ve memelilerde blastula oluşumu ve bölünmeleri, gastrulasyon, nörolasyon ve somit oluşumu, embriyonik membranlar, embriyo dışında meydana gelen yapılar ve plasenta (plasenta çeşitleri).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Erkekte spermatogenezis, dişide oogenezis safhaları hakkında bilgi vermek, döllenme ve blastula oluşumu, blastula tipleri, gastrulasyon ve nörolasyon gibi embriyonal gelişim safhaları hakkında temel bilgileri aktarmak, embriyo dışında gelişen (extraembriyonal) yapılar hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Üreme hücrelerinin oluşumu (spermatogenezis ve oogenezis) ve bunların birleşerek zigotu meydana getirmesini açıklamak. Farklı hayvan gruplarında zigottan itibaren erişkin birey benzeri bir organizmanın gelişimi esnasında gerçekleşen olayları anlatmak ve ektraembriyonik yapıları tanıtmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Embriyolojinin tanımı, Prenatal ve Postnatal devreler, Embriyo ve Fetus
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
2 Erkek ve dişi eşey hücrelerinin gelişme ve olgunlaşmaları (Spermatogenezis, Testislerin histolojik yapısı)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
3 Erkek ve dişi eşey hücrelerinin gelişme ve olgunlaşmaları (Oogenezis, Ovaryumların histolojik yapısı)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
4 Genital siklus ( Menstruasyon, Evcil memeli hayvanlarda östrus siklusu ve türlere göre özellikleri)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
5 Döllenme ve Bölünmeler ( Spermatozoonun kapasitasyonu, Akrozom reaksiyonu, Döllenme)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
6 Yumurta tipleri ve Bölünme şekilleri, İn vitro Fertilizasyon ve Embriyo nakli
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
7 Embriyonal gelişim prensipleri (Büyüme, Farklılaşma- farklılaşmış ve farklılaşmamış hücrelerin özellikleri, morfogenezis)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
8 Hücre hareketleri, Hücre agregasyonu, Katlanmalar, Apoptozis, Hücrelerin birleşmesi, Delaminasyon
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
9 Amphioxus ve Kurbağa’da zigottan sonraki gelişmeler (Segmentasyon, Gastrulasyon, Nörolasyon, Mezodermin oluşumu)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
10 Kuş ve Memelilerde zigottan sonraki gelişmeler (Segmentasyon, Gastrulasyon, Nörolasyon, Mezodermin oluşumu)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
11 Kuş ve Memelilerde ekstraembriyonal keselerin oluşumu, Göbek kordonunun yapısı, Embriyotrofik ve Hemotrofik beslenme
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
12 Ekstraembriyonal keseler (Amnion, Vitellus, Allantois, Korion ve Korion’un diğer ekstraembriyonal keselerle ilişkisi), Plasenta (Oluşumu, Fonksiyonları, İmplantasyon ve tipleri)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
13 Memeli hayvanlarda ve İnsanlarda Plasenta (Tam ve yarım plasentalar)
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
14 İkizlik ve çok yavrulu doğumlar (Monozigotik ve Dizigotik ikizlik), Dış gebelik
  Ön Hazırlık: 1. Hassa, O., Aştı, R. 1997. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti.3.Baskı.Ankara. 2. Akpınar, M.A. 1999. Genel Hayvan Embriyolojisi Ders Kitabı (Omurgalılar). Özemek Matbaası. 1. Baskı. Sivas
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 4
6 4
7 1
8 1
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)