Ders Adı Evrim
Ders Kodu BIO-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali GÖK
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Evrimsel düşünce fikirlerini anlayabilme ve yorumlayabilmek Evrim ve ilgili bilim dalları arasında ilişkileri kurabilme Evrim konuları ile ilgili hipotez kurma ve bu hipotezi çözme için yorumlama becerisi kazanabilme Tür ve türleşme olgusunun nasıl ortaya çıktığını kavrayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Evrim nedir? Evrimin yanlış anlaşılmaları nelerdir? Evrimsel düşünce tarihine bakış, ilksel dünya ve meydana gelen değişimler, Yeryüzünde canlılığın oluşumu, evrimin mekanizmaları: mutasyonlar, doğal seçilim, göç ve genetik sürüklenme, populasyon genetiği, tür kavramı ve türleşme mekanizmaları konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaşadığımız dünya üzerindeki mevcut türlerin ve yaşama alanlarının nasıl meydana geldiği, bu olaylarda hangi mekanizmaların etkin olduğunu öğretmek Evrimsel mekanizmaların çalışma şekillerini ve türleşmeyi anlatmak
Dersin Amacı Populasyonlarda genetiksel (alel veya gen) değişimine neden olan, temel evrimsel mekanizmaları tanımak; biyolojik çeşitliliğin bu mekanizmalara karşı nasıl tepki gösterdiğini veya gösteremediğini kavramak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Evrim nedir? Öğrencilerin Evrimle ilgili şu ana kadar düşünceleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: İnternet sitelerinden evrimle ilgili çeşitli tanımları araştırmak. http://www.google.com/search?hl=tr&rls=com.microsoft:en-US&defl=en&q=define:evolution&ei=JGYWS5-vN4WUnwPx3byKBw&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title&ved=0CAcQkAE
2 Evrim hakkında yanlış anlaşılmalar
  Ön Hazırlık: http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_faq.php http://listverse.com/2008/02/19/top-15-misconceptions-about-evolution/ http://listverse.com/2008/02/19/top-15-misconceptions-about-evolution/
3 Evrimsel düşünce tarihi
  Ön Hazırlık: http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0858059.html http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_evolutionary_thought Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri)
4 Dünyanın tarihsel oluşumu ve yaşamın kısa hikayesi
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri)
5 Gen havuzu, Mikro ve Makro evrim
  Ön Hazırlık: Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
6 Evrimin Kanıtları
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri)
7 Evrimin Mekanizmaları: Mutasyonlar
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
8 Evrimin Mekanizmaları: Doğal seçilim I
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
9 Evrimin Mekanizmaları: Doğal seçilim II
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
10 Populasyon Genetiği I
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
11 Populasyon Genetiği II
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
12 Evrimsel Göç ve Genetik Sürüklenme
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
13 Tür ve türleşme
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
14 Türleşme Mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Çıplak, B. Başıbüyük, H.H. Karaytuğ, S. Gündüz, İ. Evrimsel Analiz, 2002. Palme Yayıncılık, 708 s. (Freeman, S. Herron, J.C’den çeviri) Gündüz, E. Demirsoy, A. Türkan, İ. Biyoloji, 2008. Palme yayıncılık, 1247s. (Campbell N.A ve Reece, J.B’den çeviri) http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)