Ders Adı Vejetasyon Bilimi
Ders Kodu BIO-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Sinekolojinin prensiplerini ve çalışma metodlarını teorik ve pratik olarak öğretmek: arazi çalışmalarına katılmak. Teknik terimleri anlamak ve kullanmak, arazi çalışmalarında öğrenilenleri uygulamak. İklim diyaramlarını çizmek, yorumlamak ve çizlge haline getirebilmek. İklim şartşlarına göre meydana gelebilecek vejetason tiplerini tahmin etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sinekolojinin çalışma alanları, Sinekolojinin temel prensipleri, Kommuniteler ve genel özellikleri, Vejetasyon örnekleme yöntemleri, Kuatratların çeşitleri, şekli, büyüklüğü ve yerleştirilmesi, yoğunluk, frekans ve egemenlik terimleri ve vejetasyon çalışmalarında kullanılması, Sosyobilite, fidelite, sadakat vs. terimlerinin anlamı ve vejetasyon çalışmalarında kullanılışı, Vejetasyonun sınıflandırılması(Classis, Ordo, Alyans, Asosiasyon vs.) ve tabloların oluşturulması, Örnek alansız yöntemler ve uygulanışı; Dünyadaki önemli vejetasyon formasyonları ve dağılımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Doğa, ekoloji ve bitki örtüsü konusunda temel terimleri kavratmak. Vejetasyon çalışmasının önemi ve çalışma metotları hakkında bilgiler vermek ve kısmen pratiğini göstermek. Farklı iklim koşullarında yetişen doğal vejetasyon formasyonlarının adlarını, özelliklerini ve yayılış alanları öğretmek. Türkiye ve bölge vejetasyonlarını tanıtmak
Dersin Amacı Sinekoloji çalışmaları hakkında genel bilgi kazandırmak Güncel çevre problemleri hakkında bilgilendirme Habitatlar ve bitkileri hakkında bilgilendirme Vejetasyon çalışmalarında örnek alma, rapor tutma ve yorumlama Farklı bitki gruplarının bitki örtüsü oluşumdaki önemi ve bu oluşumun zamana bağlı gelişimihakkında eğitim
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sinekolojinin çalışma alanları, Sinekolojinin temel prensipleri
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
2 Kommuniteler ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
3 Vejetasyon örnekleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
4 Kuatratların çeşitleri, şekli
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
5 Kuatratların büyüklüğü ve yerleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
6 Vejetasyon analizi hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
7 Yoğunluk, frekans ve egemenlik terimleri ve vejetasyon çalışmalarında kullanılması
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
8 Yoğunluk, frekans ve egemenlik terimleri ve vejetasyon çalışmalarında kullanılması
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
9 Sosyobilite, fidelite, sadakat vs. terimlerinin anlamı ve vejetasyon çalışmalarında kullanılışı
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
10 Vejetasyonun sınıflandırılması(Classis, Ordo, Alyans, Association vs.) ve tabloların oluşturulması
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
11 Örnek alansız yöntemler ve uygulanışı
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
12 Örnek alansız yöntemler ve uygulanışı
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
13 Dünyadaki önemli vejetasyon formasyonları ve dağılımları
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
14 Dünyadaki önemli vejetasyon formasyonları ve dağılımları
  Ön Hazırlık: Seçmen, Ö., 2004. Vejetasyon Bilgisi, Ege Üniv. Fen Fak. Teksirler Serisi, No:103. Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi, Ülkemiz Matbaası, İzmir. Çetik, A.R., 1985. İç Anadolunun Florası ve Ekolojisi, Selçuk Üniv. Yaynl. No: 7. Tatlı, A., 2004. Türkiye Vejetasyonu, Bizim Büro basımevi, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları. Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.
Diğer Kaynaklar Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları. Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları. Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.
Ödevler Bitki birlikleri çizelgeleri hazırlamak ve yorumlamak
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer Arazi gezileri düzenlemek ve vejetasyon analizini arazide uygulamalı olarak göstermek
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)